Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Curtea de Arges

Arhitect - Proiectant Curtea de Arges

Birou Individual de Arhitectura Florin Scarlatescu - Curtea de Arges

Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Curtea de Arges reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Birou Individual de Arhitectura Florin Scarlatescu - Curtea de Arges - Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Curtea de Arges. Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Curtea de Arges Birou Arhitectura, Autorizatie de Constructie, Expertiza Tehnica, Studiu Fezabilitate, PUD, PUZ, PUG, Structura Rezistenta, Proiect Arhitectura, Inginer Proiectant, Desen Tehnic, Proiectare Imobile, Proiectant Constructii, Proiectant Amenajari/Reamenajari, Constructii Civile, Industriale, Agricole, Tehnice, Studii de Fezabilitate, Proiectare Arhitectură, Proiectare Instalații, pentru Mansardări și Reabilitări Termice, Sisteme de Securitate


   În cadrul procesului de proiectare căutăm o soluţie unica pentru fiecare client în parte, menită să raspundă cât mai bine cerinţelor acestuia. 12_400

Clientul este mereu implicat activ în procesul de proiectare, contribuind la procesul de creaţie, astfel încât rezultatul final va îmbina experienţa noastră cu necesităţile clientului.

   Ceea ce ne defineşte munca, sunt valorile în care credem: 

   - contăm pe o perspectivă 360º;
   - excelăm în analiză tuturor elementelor constitutive ale unui proiect astfel încât, la final, ne vom putea mândri cu construcţii definite ca repere durabile şi unice (la fel cum este, pentru noi, fiecare client al nostru); 
   - respectăm şi modelăm nevoile şi dorinţele fiecărui client astfel încât rezultatul final să constituie o soluţie perfectă atât din punct de vedere estetic, tehnic dar şi din punct de vedere al confortului şi al utilităţii; 
   - sursa energiei noastre este pasiunea pentru ceea ce facem şi determinarea de a face lucrurile bine, bazându-ne pe încrederea în forţele proprii;

   - abordăm fiecare proiect cu seriozitate dar şi sensibilitate la tendinţele actuale în design, modă şi artă; 
   - credem în valorile tradiţionale şi în spiritul locului.

   Cu ajutorul software-urilor de arhitectură putem realiza proiecte de forme şi dimensiuni diverse, prezentate la un grad de detaliere foarte ridicat. Astfel se elimina riscul de a apărea erori în realizarea construcţiei sau ca aceasta să nu corespunda cu imaginea realizată pe calculator.
   

20

Servicii

  Proiectare constructii civile, industriale, agricole, inclusiv hale;

  Restaurari si modernizari (amenajari/reamenajari);

  Proiecte de rezistenta;

  Proiecte arhitectura;

  Proiecte instalatii;

  Proiectare mansardări și reabilitări termice;

  Documentatie urbanism (PUZ, PUD, PUG);

  Autorizatii de constructie;

  Expertize Tehnice si Studii de Fezabilitate.

 

  Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).


   Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.- ul - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUZ-ului )
   - organizarea retelei stradale;10_400
   - zonificarea functionala a terenurilor;
   - organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;
   - indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc);
   - dezvoltarea infrastructurii edilitare;
   - statutul juridic si circulatia terenurilor;
   - delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata;
   - masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca acestea exista in zona studiata;
   - mentionarea obiectivelor de utilitate publica;
   - masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
   - reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.


   Planul Urbanistic de Detaliu(PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detailand continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pt. realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.


   Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.- ul - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUD-ului )
   - regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;
   - compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
   - relatii functionale si estetice cu vecinatatea;11_400
   - asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
   - permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor;
   - modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT);
   - functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor;
   - integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate;
   - interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul armonizarii cu constructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul);
   - circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele invecinate (accese pietonale si auto);
   - parcaje, spatii de recreeresi de joaca;
   - echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de dezvoltari, modernizari, etc);
   - functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulatia acestora daca este cazul.

19

 

 

Galerie foto