Cabinet Particular Arhivare Documente Baia de Aries

Arhivare Documente Baia de Aries

Arhivare Documente Baia de Aries

Cabinet Particular Arhivare Documente Baia de Aries reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Arhivare Documente Baia de Aries - Cabinet Particular Arhivare Documente Baia de Aries. Cabinet Particular Arhivare Documente Baia de Aries


Arhivare Documente

Prelucrare Arhivistica

Legatorie

 

   Societatea noastra are ca principal obiect de activitate prestarea serviciilor specifice domeniului arhivistic (Cod CAEN 9101), conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 71, din 9 aprilie 1996 actualizată și în temeiul Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996. 

   Scopul este de a oferi companiilor private si institutiilor de stat solutii adecvate pentru a reduce riscurile si costurile asociate managementului informaţtiilor pe hartie.

 

   Societatea, autorizata de catre Arhivele Nationale, pune ordine in arhiva, de la intocmirea nomenclatorului, la constituirea dosarelor, ordonarea si inventarierea documentelor, pe ani si termene de pastrare.

 

   Selectionam documentele cu termen de pastrare expirat, conform Legii Arhivelor Nationale si Nomenclatorului dosarelor, eliminand maculatura fara valoare istorica sau practica din arhiva.

   Procesul de arhivare reprezinta o cerinta obligatorie in activitatea oamenilor si a companiilor, de aceea externalizarea documentelor trebuie facuta in mod resposabil si organizat. Documentele asigura continuitate si atesta activitatea unei companii, detinand controlul asupra legitimitatii acțiunilor întreprinse.

   Documentele continute in arhiva, sunt documente din sursa primara, care s-au acumulat de-a lungul vietii si activitatii unui individ sau al unei organizatii si sunt pastrate pentru a evidentia functia si rolul acestora la un moment dat in societate.

 

Gepa Start S.R.L. - Arhivare Documente

Servicii

  

   Prelucrare arhivistica

   Avand un caracter oficial, documentele dumneavoastră trebuie să fie ordonate și depozitate într-un spațiu special. Procesul organizării acestora ocupă însă mult timp, energie, atenție și resurse, de aceeava stam la dispoziție pentru a facilita munca dumneavoastră și a economisi timpul pe care altfel l-ați irosi fără o satisfacție reală. Pastrarea dosarelor cu acte intr-un mediu deficitar pericliteaza informatiile, provocand experiente neplacute si stresante.

   Intocmire Nomenclator Arhivistic

   Orice societate comercială sau instituție are obligativitatea de a crea și utiliza un Nomenclator Arhivistic, în baza căruia să se desfășoare întreaga activitate de arhivare. Nomenclatorul Arhivistic centralizează toate documentele create de o societate comercială sau o instituție și le atribuie un termen de păstrare, ținând cont de cadrul legal, precum și de importantă practică, științifică sau istorică a documentelor.

   După constituire și aprobare internă de către conducerea societății sau instituției, Nomenclatorul Arhivistic trebuie confirmat de Arhivele Naționale pentru unitățile centrale și de către Serviciile Județene ale Arhivelor Naționale pentru Unitățile Teritoriale. După obținerea avizului favorabil, Nomenclatorul arhivistic intră în vigoare.

   Specialiștii noștri vă pot acorda suport tehnic în vederea elaborării sau modificării Nomenclatorului Arhivistic.

 

Gepa Start S.R.L. - Arhivare Documente

 

   Selectionare Documente

   Operațiunea legală în urma căreia se stabilește valoarea practică sau istorică a documentelor și se decide păstrarea sau eliminarea lor din arhivă se numește selecționare.

   În stabilirea importanței documentelor se au în vedere termenele de păstrare a documentelor prevăzute în Nomenclatorul Arhivistic, precum și normele în vigoare emise de către Arhivele Naționale.

   Personalul specializat vă oferă suport tehnic atât în vederea selectionării, cât și în întocmirea lucrării de selecționare.

   Atenție! Documentele nu se vor elimina decât după primirea avizului favorabil din partea Arhivelor Naționale.

   Prelucrare si legatorie de dosare

   Prima etapă a legătoriei o constituie ordonarea documentelor conform criteriilor și termenelor de păstrare prevăzute în Nomenclatorul Arhivistic.Gepa Start S.R.L. - Arhivare Documente

   Documentele care se leagă într-un dosar trebuie să fie din aceeași categorie, să aibă același termen de păstrare și să aparțină aceluiași departament.

   În vederea unei bune păstrari a documentelor, acestea se grupează în coperți de carton micro-ondulat sau mucava și se leagă cu sfoară de cânepă. Legarea trebuie făcută astfel încât textul să poată fi citit integral.

    Dosarele nu trebuie să depășească 250-300 de file. În cazul în care se depășește această limită, se vor constitui mai multe volume ale aceluiași dosar.

   Numerotare pagini

   Pentru o evidență cât mai strictă a documentelor intrate în arhivă, se face numerotarea filelor fiecărui dosar.

   Numerotarea filelor se face în colțul din dreaptă sus pe fiecare filă.

   Pe o foaie nescrisă adăugată la sfârșitul dosarului se face certificarea: „ Prezentul dosar conține …. file ” în cifre și între paranteze, în litere, după care se semnează și se pune data certificării. În cazul dosarelor compuse din mai multe volume, filele se numerotează începând cu numărul 1 pentru fiecare volum.

   Inventariere dosare

   După ce unitățile arhivistice au fost ordonate și legate, se trece la luarea lor în evidență. Inventarul trebuie să conțină toate dosarele cu același termen de păstrare create în cursul unui an de către un departament.

   Pe lângă obligativitatea legală a acestei operațiuni apare și necesitatea ei, pentru o regăsire cât mai ușoară a documentelor.

   Fiecare dosar va avea înscris în inventar numărul curent, indicativul corespunzător din Nomenclatorul Arhivistic, descrierea pe scurt a dosarului, datele extreme și numărul de file. Dacă un dosar conține documente create în mai mulți ani, se va inventaria la anul cel mai vechi.

Galerie foto