Institutul de Studii Financiare organizeaza curs de conciliator(SAL-FIN)

În perioada 23 Mai 2016 – 10 Iunie 2016, Institutul de Studii Financiare, organizează cursul de CONCILIATOR (SAL-FIN).

ISFCursul se adresează viitorilor conciliatori care vor soluţiona litigiile dintre consumatori şi profesioniştii din domeniile financiar nebancare (asigurări, pensii private, piaţa de capital).

Cursul se adresează persoanelor care îndeplinesc cerinţele de autorizare ca şi conciliatori SAL-FIN şi care doresc să dispună de cunoştinţele şi aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor sau al soluţionării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum şi de o mai bună înţelegere generală şi specifică a legislaţiei sectorului financiar şi a legislaţiei referitoare la protecţia consumatorilor. Viitorii conciliatori vor fi persoane independente şi imparţiale.

Institutul de Studii Financiare organizează acest curs, pentru a crea o bază de conciliatori în domeniul financiar nebancar, pregătiţi unitar, care să răspundă nevoilor de soluţionare alternativă a litigiilor pieţei financiar nebancare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015.

Astfel, în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.), a fost înfiinţată Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nebancar, denumită SAL-FIN, care este organizată şi funcţionează potrivit regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) şi a procedurilor specifice.

Acest curs prezintă un interes deosebit, în special pentru persoanele care au experienţă de cel puţin 4 ani într-unul din următoarele domenii: asigurări, pensii private, piaţa de capital sau în sistemul financiar bancar.

Astfel, se creează oportunitatea şi pentru mediatorii sau arbitrii, care au o experienţă de minim 4 ani într-unul din domeniile specificate, să se poată autoriza ca şi conciliatori SAL-FIN.

sursa: medierenet.ro