Cabinet Particular Audit financiar Hunedoara

Cabinet Particular Audit financiar Hunedoara reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre - Cabinet Particular Audit financiar Hunedoara. Cabinet Particular Audit financiar Hunedoara Auditor Financiar, Birou Financiar, Investitii Financiare, Audit Intern, Audit Contabilitate, Audit Proiect


   

   Biroul nostru vine în întâmpinarea atât a companiilor mari, cât şi a celor mici, din toate domeniile de activitate. Asigurăm consultanţă contabilă financiară şi fiscală precum şi supervizarea activităţii de evidenţă contabilă la sediul clienţilor. În acest fel veţi economisi timp şi bani beneficiind de servicii specializate livrate de către profesionişti.

   Obiectivul nostru este de a oferi clienţilor suport în optimizarea SC Contacor Expert SRL - Audit Financiar Bucuresti Sector 2afacerii şi de a-i proteja în raport cu riscurile în afaceri.

   Informaţia contabilă corectă în timp real este suportul deciziilor economice şi financiare necesare managerilor în procesul de management al afacerii. Contabilitatea reprezintă pârghia administrării societăţii de către conducători şi modul de gestionare de către aceştia a resurselor. Situaţiile financiare, furnizează informaţii despre poziţia financiară, performanţele societăţii, necesare utilizatorilor interni şi externi. Pentru a fi utilă, informaţia trebuie să fie credibilă, respectiv să nu conţină erori semnificative, iar utilizatorii să poată avea încredere în informaţie şi să ofere ceea ce se aşteaptă.

   Condiţiile de instabilitate legislativă din ultimul timp precum şi tendinţa societăţilor de a se proteja de riscuri, au făcut ca sfatul unui consultant fiscal să fie mai mult decât necesar. Echipa noastră vă poate ajuta să înaintaţi prin hăţişul legislativ fiscal şi contabil din România, punându-vă totodată la curent cu toate noutăţile legislative.

   Iată de ce aceste lucruri trebuie elaborate de către profesionişti în domeniu.

 

Servicii

 Audit financiarSC Contacor Expert SRL - Audit Financiar Bucuresti Sector 2

 • Audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA) sau cu alte standarde de audit general acceptate;
 • Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) sau cu alte standarde contabile recunoscute;
 • Audit de conformitate;
 • Investigaţii şi expertize financiar-contabile;
 • Consultanţă în domeniul reglementărilor financiar-contabile.

   Consultanta fiscala

 • Consultanţă privind fiscalitatea la nivelul organizaţiei dvs;
 • Optimizarea impozitelor de plată şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Consultanţă şi asistenţă managerială privind organizarea departamentului financiar - contabil;
 • Instruirea personalului cu privire la întocmirea corectă a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societăţii;
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Consultanţă privind optimizarea fiscalităţii: impozitul pe venitul global, impozit pe profit, TVA, asigurări sociale etc.;
 • Consultanţă privind modul de întocmire a raportărilor semestriale şi anuale;
 • Identificarea politicilor contabile şi fiscale cele mai avantajoase;
 • Informare constantă privind modificarea legislaţiei contabile şi fiscale;
 • Asistenţă în redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale.

    Evidenta contabilaSC Contacor Expert SRL - Audit Financiar Bucuresti Sector 2

 • Evidenţă contabilă completă a tuturor activităţilor societăţii;
 • Consultanţă şi asistenţă pentru emiterea, recepţia, arhivarea documentelor şi organizarea contabilităţii primare;
 • Înregistrarea tranzacţiilor bancare şi de casierie;
 • Întocmirea Registrului Jurnal, Registrului Inventar şi a Balanţelor de Verificare;
 • Calcularea obligaţiilor de plată şi întocmirea documentelor necesare pentru plata acestora;
 • Întocmirea de rapoarte financiar-contabile, la cerere, conform legislaţiei în vigoare;
 • Externalizarea parţială a unor servicii financiar–contabile (imobilizări, salarii);
 • Întocmirea jurnalelor de vânzări şi cumpărări;
 • Înregistrarea tranzacţiilor de import – export;
 • Evidenţa mijloacelor fixe;
 • Întocmirea şi transmiterea către autorităţile fiscale competente a declaraţiilor fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare (decont de TVA, declaraţii privind taxele şi impozitele etc.);
 • Întocmirea, certificarea şi depunerea situaţiilor financiare semestriale şi anuale;
 • Analiza rapoartelor contabile;
 • Asistenţă de specialitate în timpul controalelor fiscale.

   Servicii salarizare/personalSC Contacor Expert SRL - Audit Financiar Bucuresti Sector 2

 • Întocmirea şi înregistrarea contractelor de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • Stabilirea obligaţiilor aferente salariilor şi întocmirea ordinelor de plată pentru virarea impozitelor către bugetul statului;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare;
 • Întocmirea şi depunerea fişelor fiscale anuale;
 • Înregistrarea tuturor operaţiunilor privind modificările de personal;
 • Ţinerea evidenţei complete a salariaţilor (întocmire dosar angajat, contracte de muncă, adeverinţe de venit etc.).

   Expertiza contabila

   Alte servicii

 • Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obţinerea de credite sau leasing;
 • Obţinerea certificatelor fiscale;
 • Efectuarea de punctaje cu Administraţia Fiscală;
 • Analiza rapoartelor contabile;
 • Analiza fluxului financiar;
 • Analiza datoriilor şi creanţelor;
 • Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor;
 • Verificarea respectării dispoziţiilor legale în calcularea obligaţiilor fiscale.