Cabinet Particular Cadastru Focsani

Cadastru Focsani

Tudorprest S.R.L. - Birou de Cadastru Focsani - Expertize Tehnice Judiciare si Extrajudiciare

Cabinet Particular Cadastru Focsani reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Tudorprest S.R.L. - Birou de Cadastru Focsani - Expertize Tehnice Judiciare si Extrajudiciare - Cabinet Particular Cadastru Focsani. Cabinet Particular Cadastru Focsani Intabulare, Carte Funciara, Cadastru, Geodezie, PUZ, PUG, PUD, Alipire, Relevee, Certificat de Urbanism, Schita, Dezmembrare, Studiu Topo, Studiu Geo, Proiectare, Lucrari de Topografie, Asistenta Tehnica Cadastru


   Societatea Tudorprest S.R.L.  va ofera urmatoarele tipuri de servicii:

    1. CADASTRU IMOBILIAR - EDILITAR;
    2. CADASTRU EDILITAR;Cadastru Focsani
    3. TRASARI OBIECTIVE PROIECTATE;
    4. PLANURI TOPOGRAFICE DIGITALE;
    5. LUCRARI SPECIALE (relevee, fatade cladiri, etc). 

 

   Activitatile desfasurate de unitatea noastra sunt:

    • Studiu continut acte proprietate urmarind istoricul imobilului din punct de vedere juridic
    • Executare fie masuratori pentru intocmire relevee, fie ridicare topografica a parcelei;
    • Copii Xerox dupa toate actele referitor la imobil;
    • Memoriu tehnic din care sa reiasa modul in care s-a facut reconstituirea;
    • Depunerea documentatiei la oficiile de cadastru;
    • Obtinerea numarului de cadastru pe documentratie;
    • Inmanare documentatie avizata solicitantului (numar de exemplare cerute de Oficiile de Cadastru) pentru intabulare la Judecatorie.

 

   A. Pregatirea Topografica a Trasarii

    - Pregatirea retelei de trasare; Alegerea unui numar minim de puncte care sa determine axe de trasare, respectand configuratia terenului, asa cum reiese din planul de situatie;
    - Intocmirea planului de trasare; Se executa respectand intocmai atat datele geometrice ale obiectivului, cat si conditiile de trasare impuse de proiectant (distante, unghiuri, etc).

 

   B. Trasarea Pe Teren a Obiectivului

   Se executa cu instrumente clasice precum tachimetre si panglici sau electronice - statii totale - conform elementelor din planul de trasare, cu respectarea tuturor conditiilor de trasare.

   

INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA
Acte necesare:

1. Contract de vanzare – cumparare;
2. Proces verbal predare – primire apartament (numai pentru contractile de construire);
3. Titlul de proprietate (in cazul dobandirii de imobile);
4. Sentinte judecatoresti;Cadastru Focsani
5. Certificat de mostenitor;
6. Documente de stare civila (certificate de casatorie, de deces, dupa caz);
7. Planuri topografice:
• 1/500 – cu zona in care se situeaza imobilul, cu vecinatatile;
• 1/2000 – cu o zona extinsa.

 

CADASTRU IMOBILIAR – EDILITAR

- Planul cadastral pe suport analogic si in forma digitala;
- Registrul cadastral al parcelelor;
- Indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora;
- Registrul corpurilor de proprietate;
- Fisa centralizatoare – partida cadastrala/ proprietari si categorii de folosinta.

 

CADASTRU EDILITAR
Aceasta este etapa in care se realizeaza, pe baza masuratorilor executate cu prilejul cadastrului imobiliar, urmatoarele:
- Planuri cadastrale ale retelelor edilitare (alimentarea cu apa, energie electrica, gaze naturale, energie termica, telecomunicatii, canalizare, etc.);
- Fise ale constructiilor/instalatiilor edilitare auxiliare cu elementele metrice ale caminelor (diameter, adancimi, cote de nivel). 
 

TRASARI OBIECTIVE PROIECTATE
Acte necesare:

1. Planul de situatie al terenului pe care urmeaza sa se excute trasarea;
2. Planul detaliat al obiectivului cu elementele sale geometrice definitorii;
3. Schema (planul) cu conditiile geometrice de trasare (distante, unghiuri, paralelisme, etc).

 

PLANURI TOPOGRAFICE DIGITALECadastru Focsani
Documentatia topografica cuprinde:

- Memoriu tehnic;
- Inventarul de coordonate al punctelor de sprijin – vechi si noi;
- Lista cu masuratoarea si compensarea coordonatelor;
- Inventar cu coordinate puncte de contur si suprafata reala ce a rezultat;
- Tabel desfasurator al ariilor din incinta;
- Tabel cu ariile constructiilor din incinta intocmit numai pentru constructiile supraterane si subterane cu caracter stabil (fara constructiile anexe);
- Schita retelei de sprijin a punctelor utilizate la ridicarea topografica;
- Schita vecinatatilor incintei;
- Planul de incadrare in zona la scara 1:10.000;
- Planul topografic al incintei la scara 1:500 / 1:1000 / 1:2000 
- Descrierile topografice ale punctelor de sprijin.

 

LUCRARI SPECIALE (relevee, fatade cladiri, etc)
PROFILE LONGITUDINALE SI TRANSVERSALE

Acest tip de lucrari se solicita in vederea proiectarii cailor de comunicatie, a determinarii configuratiei unui traseu pe care se vor realize o linie de inalta tensiune, un funicular, etc.

TIPURI DE PROFILE REZULTATE:
• Profilul longitudinal pe axul traseului;
Un numar de profile transversale, numerotate – stabilit de comun accord cu beneficiarul

TRASEE DE LINII INALTA TENSIUNE, FUNICULARE, ETC.

a. Trasee proiectate;
b. Trasee existente.
Se vor ridica si reprezenta in plan:
• Pozitia stalpilor cu conturul soclurilor de sustinere;
• Detaliile planimetrice cuprinse in aceasta fasie;
• Cote de nivel de-a lungul traseului liniei, evidentiindu-se, obligatoriu;
• Cote de nivel pe profilele transversale stabilite de Beneficiar;
• Cote de nivel ale punctelor de minim a curbelor tuturor conductorilor, cu cotele de nivel – pereche la sol – de pe verticala fiecare;
• Cote de nivel ale contactului firelor cu izolatorii de pe stalpi;
• Cote de nivel ale protectiei (varfului) fiecarui stalp.

Servicii

   Astfel, Tudorprest S.R.L. va ofera servicii complete de:

   Cadastru:

   - Ridicari topografice pentru intocmire plan topografic in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

   - Ridicari topografice pentru inscrieri ( intabulari ) terenuri (intravilan si extravilan) si constructii;

   - Ridicari topografice pentru comasari, dezmembrari, parcelari si lotizari terenuri (intravilan si extravilan);

   - Ridicari topografice pentru dezmembrari si comasari constructii (case, apartamanete, hale etc);

   - Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii civile si industriale, amenajari, consolidari, restaurari, drumuri si poduri, canalizari etc.);

   - Expertize extrajudiciare;

   - Identificari imobile;

   - Scoaterea temporara sau definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în intravilan si extravilan;

   - Relevee;

   - Intocmire planuri parcelare;Cadastru Focsani

   - Studiu arhiva Carte Funciara;

   - Inscrierea provizorie a terenurilor si constructiilor.

   - Rectificarea suprafetelor de teren;

   - Schimbarea destinatiei spatiilor

   - Actualizarea datelor pentru imobile;

   - Consultanta de specialitate.

 

   Expertize tehnice judiciare si extrajudiciare:

   - Expertize tehnice si evaluari judiciare in specialitatile constructii civile, industriale, agricole si evaluarea proprietatilor imobiliare;

   - Expert judiciar consilier in cazul litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata;

   - Expertize tehnice extrajudiciare pentru persoane fizice si juridice;Cadastru Focsani

   - Expertize si consultanta pentru iesiri din indiviziune si partaje voluntare;

   - Evaluari de bunuri imobile (terenuri si constructii);

   - Evaluare cladiri in vederea stabilirii impozitului pe cladiri;

   - Evaluare constructii in vederea stabilirii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire;

   - Evaluare constructii in vederea calcularii taxelor notariale;

   - Evaluare bunuri imobile (constructii, terenuri) in vederea stabilirii pretului de pornire a licitatiilor publice (inclusiv in cazul executarilor silite efectuate de executorii judecatoresti, executorii bancari, lichidatorii judiciari, unitatile de finante publice, alte institutii publice ale statului, etc.);

   - Evaluarea bunurilor imobile propuse ca garantii imobiliare in vederea contractarii de credite bancare.

 

   Proiectare constructii civile

 

Galerie foto