Cabinet Particular Contabil Tulcea

Contabil Tulcea

Expertize Contabile Tulcea

Cabinet Particular Contabil Tulcea reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Expertize Contabile Tulcea - Cabinet Particular Contabil Tulcea. Cabinet Particular Contabil Tulcea Servicii de Contabilitate, Contabilitate Primara, Expert Contabil, Balante de Verificare, Bilant Contabil, State Salarii, Calcul Contributii Sociale, Intocmire de Cont TVA, Impozit Profit, Bilant Anual, Salarizare, Consultata Contabila, Expertiza Contabila, Analiza Financiara, Consultanta Fiscala


 

   Venim în întâmpinarea atât a companiilor mari, cât şi a celor mici, din toate domeniile de activitate. Asigurăm consultanţă contabilă financiară şi fiscală precum şi supervizarea activităţii de evidenţă contabilă la sediul clienţilor. În acest fel veţi economisi timp şi bani beneficiind de servicii specializate livrate de către profesionişti.

   Obiectivul nostru este de a oferi clienţilor suport în optimizarea Naiman Narcisa Elena - Expertize Contabile Tulcea - S.C. Evin Audentz S.R.L.afacerii şi de a-i proteja în raport cu riscurile în afaceri.

   Informaţia contabilă corectă în timp real este suportul deciziilor economice şi financiare necesare managerilor în procesul de management al business-ului. Contabilitatea reprezintă pârghia administrării societăţii de către conducători şi modul de gestionare de către aceştia a resurselor. Situaţiile financiare, furnizează informaţii despre poziţia financiară, performanţele societăţii, necesare utilizatorilor interni şi externi. Pentru a fi utilă, informaţia trebuie să fie credibilă, respectiv să nu conţină erori semnificative, iar utilizatorii să poată avea încredere în informaţie şi să ofere ceea ce se aşteaptă.

   Condiţiile de instabilitate legislativă din ultimul timp precum şi tendinţa societăţilor de a se proteja de riscuri, au făcut ca sfatul unui consultant fiscal să fie mai mult decât necesar. Echipa noastră vă poate ajuta să înaintaţi prin hăţişul legislativ fiscal şi contabil din România, punându-vă totodată la curent cu toate noutăţile legislative.

   Iată de ce aceste lucruri trebuie elaborate de către profesionişti în domeniu.

Servicii

  Expertize contabile

 • Evidenţă contabilă completă a tuturor activităţilor societăţii;
 • Consultanţă şi asistenţă pentru emiterea, recepţia, arhivarea documentelor şi organizarea contabilităţii primare;
 • Înregistrarea tranzacţiilor bancare şi de casierie;
 • Întocmirea Registrului Jurnal, Registrului Inventar şi a Balanţelor de Verificare;Naiman Narcisa Elena - Expertize Contabile Tulcea - S.C. Evin Audentz S.R.L.
 • Calcularea obligaţiilor de plată şi întocmirea documentelor necesare pentru plata acestora;
 • Întocmirea de rapoarte financiar-contabile, la cerere, conform legislaţiei în vigoare;
 • Externalizarea parţială a unor servicii financiar–contabile (imobilizări, salarii);
 • Întocmirea jurnalelor de vânzări şi cumpărări;
 • Înregistrarea tranzacţiilor de import – export;
 • Evidenţa mijloacelor fixe;
 • Întocmirea şi transmiterea către autorităţile fiscale competente a declaraţiilor fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare (decont de TVA, declaraţii privind taxele şi impozitele etc.);
 • Întocmirea, certificarea şi depunerea situaţiilor financiare semestriale şi anuale;
 • Analiza rapoartelor contabile;
 • Asistenţă de specialitate în timpul controalelor fiscale.   

  Consultanta fiscala

 • Consultanţă privind fiscalitatea la nivelul organizaţiei dvs;
  Naiman Narcisa Elena - Expertize Contabile Tulcea - S.C. Evin Audentz S.R.L.
 • Optimizarea impozitelor de plată şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Consultanţă şi asistenţă managerială privind organizarea departamentului financiar - contabil;
 • Instruirea personalului cu privire la întocmirea corectă a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societăţii;
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Consultanţă privind optimizarea fiscalităţii: impozitul pe venitul global, impozit pe profit, TVA, asigurări sociale etc.;
 • Consultanţă privind modul de întocmire a raportărilor semestriale şi anuale;
 • Identificarea politicilor contabile şi fiscale cele mai avantajoase;
 • Informare constantă privind modificarea legislaţiei contabile şi fiscale;
 • Asistenţă în redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale.   

 Categoriile importante ale situaţiilor în care este necesară evaluare proprietăţii sunt: 

 • Transferul de proprietate sau a folosinţei;
 • Finanţarea proprietăţii;
 • Impozitarea proprietăţii;
 • Compensarea pentru pagube;
 • Determinarea unui program de utilizare a proprietăţii.Naiman Narcisa Elena - Expertize Contabile Tulcea - S.C. Evin Audentz S.R.L.

   Evaluari si reevaluari-actualizari imobiliare, la standarde profesionale internationale pentru:

 • Apartamente;
 • Case, vile;
 • Spatii comerciale;
 • Spatii de productie;
 • Spatii de depozitare, hale;
 • Construcții industriale;
 • Construcții cu destinatie turistica;
 • Construcții cu utilizari speciale.

   Evaluarea bunurilor mobile de orice natura, aflate in circuitul civil:

 • Mijloace auto;
 • Utilaje independente;
 • Echipamente;
 • Instalații tehnologice. 

Galerie foto