Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Dorohoi

Evaluator de risc la securitatea fizica Dorohoi

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DOROHOI

Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Dorohoi reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DOROHOI - Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Dorohoi. Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Dorohoi promoveaza evaluatori de risc ce intocmesc analiza de risc la securitate fizica si raport de evaluare a riscurilor la securitatea fizica.


PAGINA DISPONIBILA PENTRU UN SINGUR

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

PENTRU A VA INREGISTRA, VA RUGAM SA NE CONTACTATI:

office@cabinet-particular.ro

190 ron

290 ron

 

 

   Ocupatia Evaluator de risc la securitatea fizica (ERSF) este practicata in cadrul definit de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 333/2003 si ale Instructiunilor ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii 333/2003.s2_400

   Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu sunt obligate sa asigure paza acestora.

   Asadar, evaluarea de risc la securitatea fizica este obligatorie pentru toate societatile comerciale care detin cel putin un punct de lucru autorizat.

   De asemenea, persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati specializate de paza si protectie, in conditiile prezentei legi. 

   Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea. 
   Paza si protectia se realizeaza de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.

 

Solicitati oferta pentru analiza de risc la securitatea fizica!

Related image

Servicii

Servicii

   Prin analiza de risc la securitatea fizică, ce se caracterizează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, se determină în mod dinamic riscul și măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.s4_400

   Procesul de evaluare a risculuicuprinde urmatoarele faze:

 • stabilirea contextului
 • identificarea riscului
 • analiza riscului
 • estimarea riscului
 • tratarea riscului

 

   TARIFUL unei analize de risc la securitatea fizică este stabilit in functie de:

 • obiectul de activitate,
 • suprafata obiectivului,
 • numarul de angajati,
 • valoarea bunurilor societatii,
 • zona de dispunere a obiectivului (judet, oras, sector),
 • numarul punctelor de lucru,
 • masuri de securitate deja implementate.

   Analiza de risc la securitatea fizica conține:

 • raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizica
 • grila de evaluare a nivelului de risc
 • documentele suport

 

Raportul de evaluare la securitatea fizica este valabil 3 ani, daca nu au avut loc incidente de securitate, schimbari de sedii sau recompartimentari.

 

 

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personalgdpr_400_02

 

   In contextul intrarii in vigoare a Regulamentului General de Protectie a Datelor Personale-General Data Protection Regulation (GDPR), alături de Directiva (UE) 680/2016 referitoare la protecţia datelor personale, este instituita pentru diferite tipuri de operatori economici,  obligativitatea desemnarii unui Responsabil cu protectia datelor personale.

   Astfel, va punem la dispozitie urmatoarele servicii:
-informarea și consilierea companiei și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin conform legislației protecției datelor;
-monitorizarea respectării legislației protecției datelor și a politicilor companiei în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
-furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;
-cooperarea cu autoritatea de supraveghere a țării;
-asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere a țării privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă, precum și consultarea cu privire la orice altă chestiune.Pentru mai multe informatii referitoare la protectia datelor cu caracter personal in cadrul societatii dumneavoastra, va rugam sa ne contactati!

Galerie foto