Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Giurgiu

Evaluator de risc la securitatea fizica Giurgiu

MANEA PETRE NICOLAE P.F.A. EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Giurgiu reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre MANEA PETRE NICOLAE P.F.A. EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA - Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Giurgiu. Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Giurgiu promoveaza evaluatori de risc ce intocmesc analiza de risc la securitate fizica si raport de evaluare a riscurilor la securitatea fizica.


 

0726.112.714

nicmanea@yahoo.com

P.F.A. MANEA PETRE NICOLAE

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

SPECIALIST SI EVALUATOR IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

SPECIALIST P.S.I.


   Conform Legii 333/2003 au obligația să execute evaluarea riscului de securitate fizică: ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile mari, la fel ca și firmele de mici dimensiuni, instituțiile de interes public etc, cu:

   1. Respectarea Standardelor și cerintelor minime de securitate, conform grilelor 1-11 Instrucțiunea nr.9/MAI: băncile, automatele bancare, spațiile comerciale  cu suprafata mai mare de 500mp, stațiile de carburanți, societățile de schimb valutar, casele de amanet, magazinele de bijuterii, magazinele de arme, furnizorii de servicii poștale, sălile de jocuri de noroc, casele de pariuri sportive, cazinourile, casieriile pentru utilități, organizatiile cooperatiste financiare nebancare (ex.CAR- uri) și centrele procesare numerar.

   2. Fără cerințe minime de securitate conform grilei nr. 12 din Instrucțiunea nr.9 /MAI:

Magazinele și spațiile comerciale de orice tip, serviceu-rile și parcurile auto, primăriile, universitățile, școlile și liceele, grădinițele, muzeele, cabinetele de notari publici, de avocatură, farmaciile, cabinetele medicale, spitalele, policlinicile, depozitele, barurile, cafe-barurile, cluburile, discotecile, restaurantele, frizeriile, fermele, ocolurile silvice, hotelurile, motelurile, etc.

 

Solicitati oferta noastra pentru analiza de risc la securitatea fizica!

 

evaluator_de_risc_17_400

Servicii

Servicii Evaluare Riscuri la securitate fizica
   Evaluarea riscurilor la securitate fizica sau Analiza de risc la securitate fizica reprezinta concretizarea aplicarii metodei prin care se aplica sistemele de monitorizare si securitate pentru descurajarea, prevenirea si monitorizarea la efractie.
   Lucrarea contine atat notiuni teoretice cat si evaluarile concrete pentru obiectivele analizate din punct de vedere al sigurantei la efractie.
   Legalitatea desfasuratii unei activitati, in orice domeniu, presupune inclusiv adoptarea unor masuri de securitate. Pentru ca acestea sa fie cu adevarat eficiente, trebuie realizata evaluarea riscurilor la securitate fizica.evaluator_de_risc_la_securitatea_fizica_5_02
   O evaluare de risc pentru securitate fizica poate sa fie facuta prin intermediul unor structuri de specialitate sau cu ajutorul unor experti, care dețin competentele profesionale necesare.
   Apeland la serviciile noastre de evaluarea riscurilor la securitate fizica, veti avea parte de servicii de consultanta de calitate si un raport complet al unei evaluari de risc, verificate de catre un inspector de securitate autorizat si cu experienta.
   Intocmirea analizei de risc presupune respectarea si aplicarea urmatoarelor principii: integritate, obiectivitate, confidentialitate si competenta. Acestea sunt valorificate in aplicarea unor proceduri de calitate.
   Evaluatorul determina sursele de risc la securitate fizica, zonele de impact si potentialele consecinte. Aceasta procedura este vitala si obligatorie prin lege.
   Existenta unui raport documentat si complet privind evaluarea riscurilor si a unui protocol care trebuie respectat si urmat, duc la diminuarea considerabila a riscurilor si amenintarilor care pot interveni in cadrul unei organizatii.
   Documentatia de Evaluare de risc cuprinde:
• Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică
• Grila de evaluare specifică obiectului de activitate
• Documentele suport (chestionare, declarații, alte documente specifice).

 

Servicii Protectia Muncii
   Intocmirea documentatiei cerute de Legislatia in vigoare pentru Protectia Muncii Legea 319/2006 si normele metodologice de aplicare a Protectiei Muncii HG 1425/2006 imbuntatitita cu HG 955/2010.

   Pretul dosarului se plateste o singura data la semnarea contractului indiferent de specificul societatii.11_400_02
Asistenta lunara Protectia Muncii:
- Efectuarea instructajului de Protectia Muncii Introductiv general, la locul de munca si periodic;
- Intocmirea fiselor individuale de instructaj pentru Protectia Muncii;
- Elaborarea tematicii de instructaj pentru Protectia Muncii;
- Planificarea instruirii lunare si anuale privind instructiunile de Protectia Muncii;
- Elaborarea documentatiilor de Protectia Muncii referitoare la modul de acordare a echipamentului de protectie, echipamentului de lucru, igienei, alimentatiei in functie de riscurile si de conditiile de lucru;
- Realizarea si implementarea planului de actiune in caz de pericol grav si/sau iminent;
- Asistenta pe timpul controalelor I.T.M. pentru Protectia Muncii;
   Pretul lunar al asistentei se stabileste in functie de numarul de angajati.
   Evaluarea companiei si a documentatiei existente se face gratuit.
   Evaluare risc Protectia Muncii - Pretul se stabileste in functie de numarul de angajati si domeniul de activitate.


Servicii P.S.I.
  Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 si normele generale din 2007.

   Pretul dosarului se plateste o singura data la semnarea contractului si difera in functie de complexitatea si riscurile activitatilor.
Asistenta lunara P.S.I.:
- Efectuarea instructajului si intocmirea fiselor individuale de instructaj P.S.I.;12_400_06
- Intocmirea planului P.S.I. de evacuare;
- Intocmirea planului P.S.I. de actiune in caz de incendiu;
- Intocmirea deciziilor specifice P.S.I.;
- Intocmirea planului P.S.I. de interventie;
- Intocmirea necesarului de mijloace tehnice P.S.I.;
- Realizarea de marcaje specifice P.S.I.;
- Asistenta pe timpul controalelor P.S.I.
   Pretul lunar al asistentei se stabileste in functie de numarul de angajati si de specificul activitatii.
   Evaluarea companiei si a documentatiei existente se face gratuit.

 

Galerie foto