Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Nehoiu

Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Nehoiu reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Euroclas Consulting S.R.L. - Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Nehoiu. Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Nehoiu promoveaza evaluatori de risc ce intocmesc analiza de risc la securitate fizica si raport de evaluare a riscurilor la securitatea fizica.


Euroclas Consulting oferă servicii de consultanță de securitate prin implementarea măsurilor specifice ce au ca rezultat final diminuarea riscului.

   Euroclas Consulting desfășoară activități de organizare, planificare și implementare a măsurilor de securitate fizică, situații de urgență și securitate în muncă.

   Suntem independenți și nu reprezentăm interesele niciunei societăți de pază sau de comercializare/instalare elemente de protecție mecanofizice sau electronice de securitate;
   Nu vom fi un simplu prestator de servicii care să încheie un contract pentru a încasa o sumă de bani, ci vom fi consilierul dumneavoastră pe toată durata de valabilitate a documentației pe care o întocmim;
   Vă vom recomanda cele mai eficiente măsuri, atât organizatorice cât și de investiții, care să implice costuri minime de implementare. Raportul calitate-preț pentru serviciul oferit va reflecta realitatea.

 

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul nostru:

www.evaluare-consulting.ro

0742.115.161 / 0755.025.787

office@evaluare-consulting.ro

 

analiza_de_risc_buzau_400

Servicii

 • Evaluarea nivelului de securitate al obiectivelor și propunerea de soluții privind implementarea sistemelor de protecție și alarmare împotriva efracției, a sistemelor CCTV, celor de detecție la incendiu și de control acces, etc;
 • Activități de control, analiză și evaluare a modului în care se respectă măsurile de securitate fizică, situații de urgență și securitate în muncă adoptate;
 • Investigarea incidentelor de securitate;
 • Efectuarea de simulări privind situațiile de urgență în baza unor scenarii bine definite;
 • Stabilirea tematicii activităților de instruire și educație preventivă în domeniul securității fizice, situațiilor de urgență și securității în muncă;
 • Întocmirea rapoartelor de analiză a riscului la securitatea fizică;
 • Întocmirea documentațiilor privind situațiile de urgență și securitatea în muncă. Euroclas Consulting are în echipă evaluatori autorizați, înregistrați în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică, cu experiență în domeniu, care pot întocmi o analiză de risc obiectivă și eficientă, conformă cu realitatea și care să respecte prevederile legale.


     Evaluarea  riscului la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor, transpuse în planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.evaluare_de_risc_buzau_400

1. Identificarea riscului.
Organizatia identifica sursele de risc, domeniile de impact, evenimentele, cauzele si consecintele potentiale ale acestora. Scopul acestei etape este de a genera o lista cuprinzatoare a acelor evenimente care ar putea facilita, preveni, degrada sau întârzia realizarea obiectivelor, importanta fiind si identificarea riscurilor asociate nevalorificarii unei oportunitati.

2. Analiza riscului (procesul-standard).
Analiza riscului vizeaza dezvoltarea unei întelegeri a riscului,  furnizând datele de intrare pentru etapa de evaluare. Analiza implica luarea în considerare a cauzelor si surselor de risc, a consecintelor pozitive sau negative, a probabilitatii de materializare a respectivelor consecinte. Riscul este analizat prin componentele sale de probabilitate si gravitate, dar si a oricaror alte atribute relevante. Modul de exprimare al consecintelor si probabilitatii si modul de agregare al acestora pentru a exprima un nivel de risc va fi diferit, în functie de natura riscului, de informatiile disponibile si de finalitatea rezultatelor aprecierii riscurilor. Analiza riscului poate fi realizata la diferite niveluri de detaliere în functie de risc, de scopul analizei, de informatiile, datele si resursele disponibile. Analiza poate fi calitativa, semi-cantitativa, cantitativa sau o combinatie a acestora, în functie de circumstante.

3. Evaluarea riscului.
Scopul evaluarii consta în sprijinirea procesului de adoptare a deciziilor privind tratarea riscurilor, în baza rezultatelor analizei si a ierarhizarii riscurilor. Evaluarea implica compararea nivelului de risc determinat prin analiza cu criteriile de risc elaborate în faza de stabilire a contextului. Daca nivelul de risc nu îndeplineste criteriile de acceptabilitate, riscul ar trebui tratat. Deciziile vor lua în considerare un context mai larg al riscurilor si toleranta la risc a partilor interesate. În anumite circumstante, evaluarea riscului poate conduce la decizia de a efectua noi analize, mai aprofundate sau de a nu trata riscurile decât prin mentinerea sistemelor de control existente. Astfel de decizii vor fi influentate de apetitul la risc al organizatiei, de atitudinea fata de risc sau de criteriile prestabilite privind riscul.

4. Tratarea riscului.evaluare_de_risc
Daca abordarile traditionale ale managementului riscului au fost centrate, preponderent, pe actiuni de contracarare a acestuia, metodele moderne promoveaza actiuni de anticipare, simulare, previziune a riscului, diminuând functia reactiva si amplificând functia preventiva. Tratarea riscurilor implica selectarea uneia sau mai multor optiuni de modificare a riscurilor si implementarea acestor optiuni, prin intermediul unui proces iterativ de stabilire a modalitatilor de tratare, de decizie privind tolerabilitatea riscului rezidual si de estimare a efectului tratarii riscurilor pâna la încadrarea riscului rezidual în limitele criteriilor de risc ale organizatiei.Selectia celei mai adecvate optiuni de tratare a riscurilor implica echilibrarea costurilor si a eforturilor necesare implementarii, cu avantajele obtinute în ceea ce priveste cerintele legale, reglementare sau de alta natura, responsabilitatea sociala si protectia mediului natural.

5.Monitorizare si revizuire.
Monitorizarea este procesul prin care datele despre evolutia unui risc sunt centralizate, interpretate si raportate. Scopul monitorizarii este de a colecta informatii cât mai exacte, actuale si oportune si de a le prezenta celor implicati într-o maniera cât mai clara si mai usor de înteles. Revizuirea riscului este etapa în care se verifica rezultatele obtinute în urma masurilor implementate.s22_400

In functie de obiectul de activitate al unitatii, natura bunurilor detinute, numarul de locatii, masurile de securitate deja implementate si a altor criterii, procesul de evaluarea riscului la securitatea fizica va parcurge urmatoarele etape:

1. Stabilirea intalnirii cu un evaluator de risc, direct la locatia unde urmeaza a se efectua analiza de risc la securitatea fizica sau la sediul central al unitatii;
2. Detalii preliminare privind analiza de risc la securitatea fizica. Semnarea Acordului de confidentialitate si a Contractului de prestari servicii;
3. Definirea parametrilor care pot genera riscurile la securitatea fizica a unitatii. Stabilirea detaliilor si a documentatiei necesare pentru efectuarea analizei de risc;
4. Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la adresa obiectivelor, bunurilor, valorilor si personalului unitatii. Factori externi si interni;
5. Analiza riscurilor la securitatea fizica si estimarea impactului acestora asupra unitatii de afaceri;
6. Stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor minime de securitate. Calculul gradului de risc si incadrarea acestuia la nivelul corespunzator;
7. Intocmirea raportului de evaluare in urma analizei de risc la securitatea fizica. Prezentarea raportului catre conducatorul unitatii;
8. Re-evaluarea (acolo unde este cazul), completarea, semnarea si inregistrarea grilei de evaluare si a raportului final in urma analizei de risc la securitatea fizica.evaluator_de_risc

   Grila de evaluarea a riscului la securitatea fizica se completeaza pentru situatia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadreaza în domeniul riscului acceptabil.
   Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.
   În categoria documentelor-suport intra: chestionare, declaratii, alte documente specifice, date obtinute si folosite în procedura de evaluare.


    Documentele necesare analizei de risc la securitatea fizica sunt urmatoarele:

 • copie dupa documentul care face dovada dreptului de proprietate sau de folosinta asupra obiectivului ce urmeaza a fi analizat;
 • copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;analize_de_risc
 • planul de paza in cazul obiectivelor preexistente (nu este necesar in cazul obiectivelor care nu au instituita paza cu personal uman conform art. 6 din Normele metodologicede aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor);
 • proiectul sistemului tehnic de securitate avizat de organul de politie competent teritorial (doar in cazul obiectivelor preexistente);
 • certificat de calitate si garantie pentru mijloacele de protectie mecanofizice (usi, ferestre, gratii metalice, seifuri, case de bani sau dulapuri de casierie, genti securizate de transport, compartiment blindat) care sa ateste clasa de rezistenta la efractie – certificare conform standardelor nationale sau europene de profil;
 • certificat de calitate si garantie pentru echipamentele componente ale sistemelor de alarmare – certificare conform standardelor nationale sau europene de profil (doar in cazul obiectivelor preexistente);
 • contractul de prestari servicii incheiat cu societatea specializata de paza si protectie (daca este cazul)
 • contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare  (daca este cazul);
 • contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice  a sistemelor tehnice de securitate; (daca este cazul);
 • contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul)
 • polite de asigurare diverse.

 

    De asemenea, Euroclas Consulting este specializata in consultanta, proiectare, instalare si mentenanta a sistemelor tehnice de securitate.

    Firma beneficiaza personal tehnic autorizat, bine pregatit, cu bogata experienta in domeniu si este avizata de IGPR sa desfasoare activitati in domeniul sistemelor tehnice de alarma impotriva efractiei conform prevederilor art.34 din Legea nr.333/2003 cu licenta nr.3020 / T din 24.02.2014.

 

Galerie foto