Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Odobesti

Evaluator de risc la securitatea fizica Odobesti

EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA - ODOBESTI

Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Odobesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre EVALUATOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA - ODOBESTI - Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Odobesti. Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Odobesti promoveaza evaluatori de risc ce intocmesc analiza de risc la securitate fizica si raport de evaluare a riscurilor la securitatea fizica.


 ACEASTA PAGINA WEB ESTE DEDICATA UNUI SINGUR REPREZENTANT

PENTRU A VA INREGISTRA, VA RUGAM SA NE CONTACTATI!

office@cabinet-particular.ro

190 ron/12 luni

 

 

Evaluator de risc la securitatea fizică autorizat, înregistrat la RNERSF (Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică) intocmim analize de risc în strictă concordanță cu legislația în vigoare, la un preț corect, în toate județele țării.


  Necesitatea/Obligativitatea analizei de risc

 

   Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor prevede obligativitatea efectuării analizei de risc pentru următoarele unități:

a6_400

• societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societăți în nume colectiv, societățiîn comandită simplă, societăți pe acţiuni, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată);

• ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;

• regiile autonome;

• companiile şi societăţile naţionale;

• institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

• alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori a valorilor, conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor).


Revizuirea analizei de risc

 

   În conformitate cu art. 4 din Instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne cu numărul 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor care fac obiectul Legii numarul 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor”, documentul se revizuiește în una dintre următoarele situaţii:

• cel puţin o dată la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică 
riscurile la securitatea fizică a unităţii;

• în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;

• în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

 

evaluator_de_risc_1_400

Servicii

Evaluarea riscurilor la securitatea fizică

 Etape:

• Întocmirea listei evenimentelor care ar putea efecte negative asupra realizării obiectivelor.

• Alegerea metodei și a instrumentelor de lucru pentru analiza riscurilor. Se iau în considerare toate consecințele a surselor de risc.

• Evaluarea riscului, etapă în care se compară nivelul de risc determinat prin analiza cu criteriile de risc stabilite anterior;

• Tratarea riscului. Etapă în care se optează pentru cele mai potrivite variante de eliminare a riscurilor.

• Întocmirea Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

analiza_de_risc_2_400

 

 Documente suport necesare efectuării analizei de risc:

• certificat de înregistrare al societăţii;

• certificat constatator;

• acte care să ateste dreptul de folosință a obiectivului (imobilului);

• extras de carte funciară (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevație imobil;

• schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație etc.;

• autorizații legale;

• instrucțiuni și proceduri PSI și SU;

• contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (dacă este cazul);

• contractul de prestări servicii mentenanţă/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (dacă este cazul);

• contractul de prestări servicii transport bunuri şi valori (dacă este cazul);

• instrucțiuni și proceduri de mediu;

• instrucțiuni/proceduri de acces;

• planuri, instucțiuni și proceduri securitate;

• existența structurilor de securitate și a personalului cu funcții de securitate internă: manager de securitate, manager de securitatea informației;

• licențe pentru societatea de pază;evaluator_de_risc_la_securitatea_fizica_3_400

• contract de monitorizare și intervenție;

• contract de pază;

• plan pază;

• contract de monitorizare video;

• aviz Centru de Monitorizare și Recepție a Alarmelor (CMRA);

• licență societate instalare sisteme tehnice;

• proiect tehnic (antiefracție/sistem video etc.);

• planuri de pregătire/training pe domenii (dovada executării pregătirii/trainingului);

• registru de riscuri;

• plan de management al riscului.

 

 

Galerie foto