Cabinet Particular Evaluator Ploiesti

Evaluator Ploiesti

Toderoiu Auras Cristian - Evaluator ANEVAR Ploiesti

Cabinet Particular Evaluator Ploiesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Toderoiu Auras Cristian - Evaluator ANEVAR Ploiesti - Cabinet Particular Evaluator Ploiesti. Cabinet Particular Evaluator Ploiesti Evaluarea | Impozitarea | Transferul Proprietatii, Estimarea Valorii, EPI, EBM, EI, Evaluari Bunuri Imobile (Terenuri, Constructii), Evaluari Bunuri Mobile, Evaluari Intreprinderi (Intocmire Raport de Evaluare)


Toderoiu Auras Cristian - Evaluator ANEVAR

EI - Evaluare Intreprinderi

EPI - Evaluare Proprietati Imobiliare

EBM - Evaluare Bunuri Mobile

0723 652 150

 

    Rapoartele de evaluare sunt întocmite respectând Standardele de Evaluare a bunurilor, obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare.
   Standardele de evaluare a bunurilor actuale,  ediţia 2020, au intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2020 și sunt aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale ANEVAR nr. 3/2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 691/3.08.2020.
   Ghidându-se dupa aceste Standarde, evaluatorul raspunde cerințelor pieței prin evaluări credibile, care sa conducă la satisfacerea cerințelor cumpărătorilor si vânzătorilor.
    
   Principiile ce stau la baza elaborării lucrărilor de evaluare sunt: profesionalismul, eficiența, responsabilitatea!

   Pentru ce vă este util un raport de evaluare:
   - Stabilirea valorii de piață a proprietății în vederea vânzării, cumpărării sau partajului;
   - Evaluarea sau reevaluarea proprietății în vederea impozitării;
   - Evaluarea sau reevaluarea proprietății pentru înregistrarea în contabilitate și raportări financiare;
   - Evaluarea pentru garantarea împrumutului și eșalonarea obligațiilor de plată;
   - Evaluarea pentru executări silite,  insolvență și faliment;
   - Estimarea valorii bunurilor mobile pentru vamă;
   - Evaluarea proprietăților pentru întocmirea dosarelor de emigrare;
   - Estimarea valorii de asigurare;
   - Estimarea valorilor de piață pentru spețele judiciare;
   - Alte situații care necesită stabilirea valorii de piață pentru bunuri mobile sau proprietăți imobiliare.

 

Evaluare Bunuri Imobile

Servicii

Categoriile importante ale situaţiilor în care este necesară evaluare proprietăţii sunt: 

 • Transferul dreptului de proprietate sau de folosinţă;
 • Garanții pentru eșalonarea obligațiilor de plată și garantarea împrumuturilor;
 • Impozitarea proprietăţii;
 • Compensarea pentru pagube;
 • Determinarea valorilor de valorificare a bunurilor în cazurile de executare silită, insolvență sau faliment;
 • Alte situații.

 

 Evaluarea pentru impozitare

   Evaluarea în scopul stabilirii valorii impozabile a unei clădiri poate fi realizată numai de către evaluatori autorizaţi având specializarea evaluarea proprietăţii imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ, caz în care raportul trebuie întocmit de unul sau mai mulţi evaluatori având specializarea EPI.

   Asigurăm servicii de evaluare pentru impozitare. Acest tip de evaluare se realizează pentru clădiri şi construcţii. Rapoartele de evaluare întocmite sunt conforme cu GEV 500 și Codul Fiscal în formele actualizate la data evaluării. Evaluatorul îndeplinește condițiile de calificare și competență impuse de lege pentru efectuarea unor astfel de lucrări.

   Valoarea de impozitare, denumită şi valoare impozabilă se caracterizează ca fiind o valoare care se bazează pe definiţiile conţinute în legile ce se referă la evaluarea, aprecierea şi/sau impozitarea proprietăţii. Proprietăţile avute în vedere în procesul de stabilire a valorii impozabile sunt următoarele proprietăţi imobiliare: clădiri şi construcţii. Impozitul pe proprietăţile imobiliare clădiri şi construcţii se calculează ulterior de către unitățile administrativ teritoriale  prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorilor impozabile ale acestor proprietăţi.

   Beneficiarii rapoartelor de evaluare pentru impozitare pot fi atât persoanele juridice cât și persoanele fizice.

 

   Tipuri de proprietăți evaluate în vederea impozitării

 • Proprietăți rezidențiale și nerezidențiale deținute de persoane juridice.
 • Proprietăți nerezidențiale deținute de persoane fizice (spatii comerciale / industriale).

  

   Raportul de evaluare

    Evaluarea pentru diversele misiuni menționate se concretizează printr-un raport de evaluare. Raportul de evaluare realizat în cadrul societăţii noastre exprimă opinia obiectivă a evaluatorului. Acest raport va fi redactat într-o manieră transparentă, nepărtinitoare, din care să rezulte clar tipul și valoarea estimată.

   Evaluari si reevaluari-actualizari, la standarde profesionale pentru:

 • Apartamente;
 • Case, vile;
 • Spații comerciale;
 • Spații de productie;
 • Spații de depozitare, hale;
 • Construcții industriale;
 • Construcții cu destinatie turistica;
 • Construcții cu utilizari speciale;
 • Autoturisme si diverse mijloace de transport;
 • Echipamente, utilaje, instalații tehnologice;
 • Stocuri de marfa.

Galerie foto