Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Bacau

Arhitect - Proiectant Bacau

Birou de Arhitectura Bacau

Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Bacau reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Birou de Arhitectura Bacau - Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Bacau. Cabinet Particular Arhitect - Proiectant Bacau Birou Arhitectura, Autorizatie de Constructie, Expertiza Tehnica, Studiu Fezabilitate, PUD, PUZ, PUG, Structura Rezistenta, Proiect Arhitectura, Inginer Proiectant, Desen Tehnic, Proiectare Imobile, Proiectant Constructii, Proiectant Amenajari/Reamenajari, Constructii Civile, Industriale, Agricole, Tehnice, Studii de Fezabilitate, Proiectare Arhitectură, Proiectare Instalații, pentru Mansardări și Reabilitări Termice, Sisteme de Securitate


PAGINA DISPONIBILA PENTRU UN SINGUR BIROU DE ARHITECTURA/PROIECTARE DIN BACAU

PENTRU A VA INREGISTRA, VA RUGAM SA NE CONTACTATI

office@cabinet-particular.ro

 

 

    În cadrul procesului de proiectare căutăm o soluţie unica pentru fiecare client în parte, menită să raspundă cât mai bine cerinţelor acestuia. Clientul este mereu implicat activ în procesul de proiectare, contribuind la procesul de creaţie, astfel încât rezultatul final va îmbina experienţa noastră cu necesităţile clientului.
Arhitect Proiectant Bacau
    Cu ajutorul software-urilor de arhitectură putem realiza proiecte de forme şi dimensiuni diverse, prezentate la un grad de detaliere foarte ridicat. De asemenea, vom prezenta clientului forma tridimensională a cladirii pentru a vedea cum va arăta în realitate. Astfel se elimina riscul de a apărea erori în realizarea construcţiei sau ca aceasta să nu corespunda cu imaginea realizată pe calculator.

    De asemenea, colaboram cu ingineri de specialitati diferite pentru a putea oferi servicii de proiectare complete, îmbinând solutii tehnice, functionale si estetice în elaborarea proiectelor. Specialitatile (arhitectura, structura de rezistenta, instalatii, amenajare peisajera etc.) implicate în proiect nu pot fi tratate individual ci vor conlucra pentru a defini un proiect unitar. Cu ajutorul computerului putem prezenta clientului imagini realiste cu forma finala a cladirii, astfel încat acesta va sti cum arata înca din stadiul de proiect. De asemenea pot fi prezentate si imagini interioare si propuneri de amenajare a încaperilor. Pentru ca rezultatul final sa respecte întocmai proiectul putem oferi si asistenta pe santier.

Servicii

      Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).
 
       Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.- ul - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUZ-ului )
-organizarea retelei stradale;Arhitect Proiectant Bacau
-zonificarea functionala a terenurilor;
-organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;
-indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc);
-dezvoltarea infrastructurii edilitare;
-statutul juridic si circulatia terenurilor;
-delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata;
-masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca acestea exista in zona studiata;
-mentionarea obiectivelor de utilitate publica;
-masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
-reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului
 
       Planul Urbanistic de Detaliu(PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detailand continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pt. realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.

      Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.- ul - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUD-ului )
-regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;
-compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
-relatii functionale si estetice cu vecinatatea;Arhitect Proiectant Bacau
-asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
-permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor;
-modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT);
-functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor;
-integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate;
-interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul armonizarii cu constructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul);
-circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele invecinate (accese pietonale si auto);
-parcaje, spatii de recreeresi de joaca;
-echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de dezvoltari, modernizari, etc);
-functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulatia acestora daca este cazul;

Galerie foto