Cabinet Particular Audit Energetic Vaslui

Audit Energetic Vaslui

AUDIT ENERGETIC VASLUI - S.C. GEOMETRUL S.R.L.

Cabinet Particular Audit Energetic Vaslui reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre AUDIT ENERGETIC VASLUI - S.C. GEOMETRUL S.R.L. - Cabinet Particular Audit Energetic Vaslui. Cabinet Particular Audit Energetic Vaslui Certificat Energetic | Audit Energetic | Auditor Energetic.


   Firma noastra de Audit Energetic - Geometrul S.R.L. sta la dispozita dumeavoastra pentru a va ajuta in descoperirea si aplicarea unor solutii pentru economisirea energiei din casele dumneavoastra. 

    Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice şi economice a solutiilor de reabilitare/modernizare energetică a cladirilor.

    Raportul de audit energetic conţine elementele necesare alegerii soluţiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirii.auditsiexpetizatermotehnicainconstructiisiinstalatii1838158_big_01

    Întocmirea raportului de audit energetic este un element esenţial al procedurii de realizare a auditului energetic şi reprezintă o prezentare a modului în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia, precum şi a concluziilor referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. Această prezentare trebuie adaptată de fiecare dată funcţie de beneficiarul potenţial al raportului, ţinând seama de faptul că în final acesta va fi cel care va decide în privinţa modernizării energetice a clădirii. Forma în care este întocmit raportul de audit energetic, prezentarea acestuia, modul de redactare, claritatea şi uşurinţa de interpretare a conţinutului acestuia sunt esenţiale pentru beneficiarul raportului.

     Evaluarea performanţelor energetice ale unei clădiri se referă la determinarea nivelului de protecţie termică al clădirii şi a eficienţei energetice a instalaţiilor de încălzire interioară, de ventilare / climatizare, de preparare a apei calde de consum şi de iluminat

     Realizarea auditului termoenergetic al unei clădiri existente presupune parcurgerea a trei etape obligatorii:

  • Expertiza energetică , pentru evaluarea consumului de căldură al clădirii în condiţii normale de locuire, pe baza caracteristicilor reale ale construcţie şi instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum şi întocmirea raportului de expertiză ;
  • Indentificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a acestora;
  • Întocmirea raportului de audit energetic.

      Certicarea energetică a clădirilor reprezintă activitatea de clasificare energetică a clădirilor prin încadrarea în clase de performanţă energetică şi de mediu, de notare din punct de vedere energetic şi elaborarea certificatului de performanţă energetică.

       Expertiza tehnică presupune măsurarea suprafeţelor clădirii, controlul anvelopei clădirii, confruntarea facturilor la utilităţi şi multe altele. Raportul ştampilat şi semnat de către auditor va fi depus la primărie, unde se va primi un număr de înregistrare. Eliberarea certificatului energetic se face numai către proprietarul sau administratorul clădirii, adică un administrator va putea scoate certificat energetic pentru toată scara.

        Realizam studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta energetica (Studiu SAER)

Servicii

Realizare Expertiza Termoenergetica

Eliberarea Certificatului de Performanta Energetica

Solutii de Reabilitare Energetic

Studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta energetica (Studiu SAER).bilant_400_02

Galerie foto