Cabinet Particular Cadastru Corabia

Cadastru Corabia

DAS TOPO - CAD GEODEZIC SRL BIROU DE CADASTRU CORABIA

Cabinet Particular Cadastru Corabia reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre DAS TOPO - CAD GEODEZIC SRL BIROU DE CADASTRU CORABIA - Cabinet Particular Cadastru Corabia. Cabinet Particular Cadastru Corabia Intabulare, Carte Funciara, Cadastru, Geodezie, PUZ, PUG, PUD, Alipire, Relevee, Certificat de Urbanism, Schita, Dezmembrare, Studiu Topo, Studiu Geo, Proiectare, Lucrari de Topografie, Asistenta Tehnica Cadastru


        DAS TOPO - CAD GEODEZIC SRL furnizeaza servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru diverse categorii de beneficiari (institutii publice sau private), in cadrul unor proiecte  complexe de infrastructura, derulate atat din fonduri proprii ale beneficiarilor cat si cu sprijin financiar nerambursabil,  din partea Uniunii Europene.
Cadastru Corabia
      DAS TOPO - CAD GEODEZIC SRL dispune de toate mijloacele necesare realizarii activitatilor de consultanta, dirigentie de santier, de elaborare a proiectelor tehnice, a detaliilor de executie  precum si a documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.

      DAS TOPO - CAD GEODEZIC SRL ofera, in prezent, la cele mai inalte standarde de profesionalism, urmatoarele categorii de servicii:

 • Consultanta, asistenta tehnica si dirigentie de santier
 • Cadastru si topografie
 • Proiectare in urmatoarele domenii: lucrari de infrastructura (drumuri, alei, platforme, parcari, etc), lucrari hidro-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, epurare), instalatii de irigatii
 • Management de proiect.
 • Consultanta si elaborare studii pentru protectia mediului, gospodarirea apelor.
 • Reabilitare termica constructii.
 • Asistenta tehnica pentru intocmirea documentatiei de licitatii pentru incheierea contractelor de achizitii publice.

    Societatea realizeaza studii topo si de fezabilitate conform H.G. 28/2008, proiecte tenice si detalii de executie, documentatii C.U. si P.A.C. pentru “Sisteme de alimentare cu apa si canalizare menajera precum si reabilitarea si extinderea acestora”, ” Proiectare si modernizare drumuri”.

Servicii

    Consultanta, asistenta tehnica si dirigentie de santier
Cadastru Corabia
    Cadastru si topografie

 • Ridicari topografice
 • Cadastru si intabulare terenuri si constructii
 • Asistenta executie santier
 • Determinari GPS

    Proiectare in urmatoarele domenii: lucrari de infrastructura (drumuri, alei, platforme, parcari, etc), lucrari hidro-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, epurare), instalatii de irigatii

 • Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
 • Proiect tehnic/ detalii de executie
 • Asistenta tehnica pe durata executiei
 • Proiect tehnic pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (P.A.C.)
 • Documentatii de avize

    Management de proiect

    Consultanta si elaborare studii pentru protectia mediului, gospodarirea apelor

 • Raport de mediu
 • Raport privind impactul asupra mediului
 • Bilant de mediuCadastru Corabia
 • Raport de amplasament
 • Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului/ autorizatiei de gospodarire a apelor

    Reabilitare termica constructii

     Audit energetic

    Asistenta tehnica pentru intocmirea documentatiei de licitatii pentru incheierea contractelor de achizitii publice

 • Identificarea si stabilirea procedurii pentru licitatii (cerere de oferta, licitatie deschisa, etc)
 • Elaborarea documentatiilor de atribuire (caiet de sarcini, fisa de date, formulare, model contract)
 • Estimarea corecta a valorii contractului ce urmeaza a se incheia.

 

Galerie foto