Cabinet Particular Certificate Energetice Bucuresti-Sector 2

Cabinet Particular Certificate Energetice Bucuresti-Sector 2 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Certificate Energetice - Cabinet Particular Certificate Energetice Bucuresti-Sector 2. Cabinet Particular Certificate Energetice Bucuresti-Sector 2 Certificate Energetice Intocmire si Eliberare


audit energetic   Biroul nostru va sta la dispozitie pentru eliberarea de Certificat de performanta energetic si pentru intocmirea a unui raport energetic.

   Auditul energetic al unei cladiri urmareste identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea, din punct de vedere tehnic si economic a solutiilor de reabilitare sau modernizare termica si energetica a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de analiza termica si energetica a cladirii.

Etapele unui audit energetic

    Procesul de auditare energetica a unei cladiri se realizeaza in mai multe etape:

 • Evaluarea performanţei energetice a cladirii reale care este supusa auditului energetic
 • Evaluarea performanţei energetice a cladirii de referinta in conditii normale de utilizare
 • Identificarea masurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice a acestora.
 • Intocmirea raportului de audit energetic.

   Certificatul de Performanta Energetica este un document tehnic cu caracter informativ, care incadreaza imobilul Dvs. (locuinţa, apartamentul, cladirea) intr-una din cele 7 clase de eficienta energetica stabilite la nivelul Uniunii Europene.

  Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European cu privire la performanța energetică a clădirilor solicită statelor membre să stabilească un sistem de certificare energetică a imobilelor.

  Pornind de la caracteristicile sistemului de construcţie şi a instalaţiilor aferente, Certificatul energetic stabileşte indicative de performanţă energetică şi de mediu. Acestea oferă proprietarului şi potenţialului cumpărător sau chiriaş informaţii privind consumul real de energie, însemnând costuri lunare de întreţinere şi cheltuieli necesare pentru a optimiza performanţa energetică a clădirii.

audit energeticDe când este obligatoriu Certificatul Energetic?

    Începând de la 1 ianuarie 2011, proprietarii sunt obligaţi să deţină certificate energetice ale clădirilor şi să le pună la dispoziţia potenţialilor cumpărători sau chiriaşi. Dacă se încheie contracte de vânzare – cumpărare şi închiriere a locuinţelor sau se doreşte reabilitarea termică a imobilului, proprietarii vor fi nevoiţi să obţină Certificatul Energetic al clădirii.

  Pentru construcţiile noi, prevederea legală este valabilă din anul 2007.

  Certificatul Energetic se elaborează pentru următoarele clădiri noi sau existente, care se construiesc, sunt vândute sau închiriate:

 • locuinţe unifamiliale
 • blocuri de locuinţe
 • birouri
 • clădiri de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi, cămine, internate)
 • spitale, policlinici
 • hoteluri şi restaurante
 • săli de sport
 • clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, bănci)
 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (clădiri industriale cu regim normal de exploatare)

  Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, certificatul trebuie realizat de către proprietar.