Cabinet Particular Certificate Energetice Vaslui

Certificate Energetice Vaslui

CERTIFICAT ENERGETIC VASLUI - GEOMETRUL S.R.L.

Cabinet Particular Certificate Energetice Vaslui reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre CERTIFICAT ENERGETIC VASLUI - GEOMETRUL S.R.L. - Cabinet Particular Certificate Energetice Vaslui. Cabinet Particular Certificate Energetice Vaslui Certificate Energetice Intocmire si Eliberare


   Firma noastra de Audit Energetic/ Cerificat Energetic - Geometrul S.R.L. va sta la dispozita dumeavoastra pentru a va ajuta in descoperirea si aplicarea unor solutii pentru economisirea energiei din casele dumneavoastra. 

    Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice şi economice a solutiilor de reabilitare/modernizare energetică a cladirilor.

    Raportul de audit energetic conţine elementele necesare alegerii soluţiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirii.auditsiexpetizatermotehnicainconstructiisiinstalatii1838158_big_01

    Întocmirea raportului de audit energetic este un element esenţial al procedurii de realizare a auditului energetic şi reprezintă o prezentare a modului în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia, precum şi a concluziilor referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. Această prezentare trebuie adaptată de fiecare dată funcţie de beneficiarul potenţial al raportului, ţinând seama de faptul că în final acesta va fi cel care va decide în privinţa modernizării energetice a clădirii. Forma în care este întocmit raportul de audit energetic, prezentarea acestuia, modul de redactare, claritatea şi uşurinţa de interpretare a conţinutului acestuia sunt esenţiale pentru beneficiarul raportului.

     Evaluarea performanţelor energetice ale unei clădiri se referă la determinarea nivelului de protecţie termică al clădirii şi a eficienţei energetice a instalaţiilor de încălzire interioară, de ventilare / climatizare, de preparare a apei calde de consum şi de iluminat

     Realizarea auditului termoenergetic al unei clădiri existente presupune parcurgerea a trei etape obligatorii:

  • Expertiza energetică , pentru evaluarea consumului de căldură al clădirii în condiţii normale de locuire, pe baza caracteristicilor reale ale construcţie şi instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum şi întocmirea raportului de expertiză ;
  • Indentificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a acestora;
  • Întocmirea raportului de audit energetic.

      Certicarea energetică a clădirilor reprezintă activitatea de clasificare energetică a clădirilor prin încadrarea în clase de performanţă energetică şi de mediu, de notare din punct de vedere energetic şi elaborarea certificatului de performanţă energetică.

       Expertiza tehnică presupune măsurarea suprafeţelor clădirii, controlul anvelopei clădirii, confruntarea facturilor la utilităţi şi multe altele. Raportul ştampilat şi semnat de către auditor va fi depus la primărie, unde se va primi un număr de înregistrare. Eliberarea certificatului energetic se face numai către proprietarul sau administratorul clădirii, adică un administrator va putea scoate certificat energetic pentru toată scara.

        Realizam studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta energetica (Studiu SAER).

Servicii

Realizare Expertiza Termoenergetica;

Eliberarea Certificatului de Performanta Energetica;

Solutii de Reabilitare Energetic;

Studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta energetica (Studiu SAER).bilant_400_02


Certificatul de performanta energetica se acorda :

    La clădiri existente înainte şi/sau după reabilitare.
        – Pe baza raportului de audit energetic elaborat de auditorul energetic autorizat.

    La clădiri noi, la recepţia finală a lucrărilor
– Pe baza proiectului si a evaluării măsurii în care au fost respectate prevederile proiectului referitoare la măsurile de conservare a energiei
Se consideră clădiri noi – cele cu o vechime de până la 2 ani

Cladiri pentru care se elaboreaza Certificatul de performanta energetica:

    Clădiri de locuit (locuinţe, cămine, hoteluri, moteluri, internate, aziluri etc. )
    Clădiri comerciale
    Clădiri pentru alimentaţie publică
    Clădiri pentru cultură şi divertisment
    Clădiri pentru învăţămînt
    Clădiri pentru transport
    Clădiri pentru ocrotirea sănătăţii
    Clădiri pentru cultură fizică şi sport

Cladiri pentru care nu se elaboreaza Certificatul de performanta energetica ( Conform legii 372/2005 actualizata art.7 ) :

    clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
    clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
    clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
    clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
    clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m².


Certificarea energetica presupune :

    Estimarea consumurilor de energie primară şi a emisiilor de CO2
    Incadrarea clădirii într-una din clasele de performanţă energetică (A…G);
    Acordarea unei note energetice pentru clădire (20…100)
    Compararea clădirii reale cu o clădire virtuală denumită “clădire de referinţă”
    Utilizarea Certificatului de Performanta energetica la întocmirea documentaţiei de avizare a proiectului sau a lucrărilor de reabilitare.

Utilitatea certificatului de performanta energetica :

    receptia imobilului
    vanzarea imobilului
    inchirierea imobilului
    reabilitarea termica a imobilului si/sau instalatiilor acestuia

Valabilitatea Certificatului de Performanta Energetica :

Valabilitatea unui CPE este de 10 ani, de la data eliberării înscrisă în certificat, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia ( Conform legii 372/2005 actualizata art.18 alin. 2 ).

 

Pentru mai multe informatii, precum si pentru a obtine o oferta de pret, va rugam sa ne contactati!

tel:

+40 / 748.759.597
+40 / 741.933.379
+40 / 235.316.238

sau email:

geometrul@yahoo.com