Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Cluj Napoca

Consultanta Fonduri UE Cluj Napoca

Mandala Consulting S.R.L. - Consultanta Fonduri Europene Cluj Napoca

Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Cluj Napoca reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Mandala Consulting S.R.L. - Consultanta Fonduri Europene Cluj Napoca - Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Cluj Napoca. Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Cluj Napoca Fonduri-Europene-Fonduri-Nerambursabile-Start-Up-Nation-Studii-de-Fezabilitate-Audit-Proiect-Europea-Studii-de-Piata-Programul-Operational-Regional-Intocmire-Documentati-pentru-Finantare-Proiecte-Europene-Firme-Consultanta-Fonduri-Europene


   Suntem o echipa stabila si pragmatica, cu mari ambitii de a se impune pe o piata aflata intr-o continua dezvoltare. Aceste atuuri au condus la succesul Mandala Consulting S.R.L. in decursul timpului, insa ceea ce ne defineste este in primul rand etica profesionala in colaborarile cu partenerii nostri.

   Prin accentul pus pe excelenta, angajamentul nostru pentru realizarea / intocmirea in prima etapa a:

 •    cererilor de finantare;Consultanta Fonduri Europene Cluj Napoca
 •    planurilor de afaceri;
 •    studiilor de fezabilitate;
 •    analizelor economico-financiare;
 •    memoriilor justificative;
 •    urmate de inregistrare la sediul autoritatii contractante a dosarului cererii de finantare nerambursabila.

   iar in a doua etapa de intocmire a:

 •    notelor justificative si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile;
 •    verificarea ofertelor primite din partea potentililor furnizori participanti la procedura de achizitie;
 •    intocmirea raportului privind procedura de achizitie;
 •    organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare, verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat dar si inaintarea propunerilor pentru realocarea sumelor ramase – pe alte linii bugetare;
 •    verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare;
 •    monitorizarea lunara a actiunilor intreprinse de la nivelul fiecarui departament din cadrul societatii partenerilor;
 •    vor conduce la atingerea obiectivelor potentialului partener, intr-un cadru procedural bazat pe profesionalism si dedicatie, in felul acesta Mandala Consulting S.R.L., urmarind sa devina sinonim cu acel consultant pe care va puteti baza intotdeauna.

   Atentia acordata atat colaboratorilor cat si partenerilor, au avut un rol determinant in trecut si va continua sa contureze viitorul nostru!

Consultanta Fonduri Europene Cluj Napoca

Servicii

   Va punem la dispozitie sprijinul si informatiile necesare pentru intocmirea si implementarea proiectelor alese!

 

   PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATEConsultanta Fonduri Europene Cluj Napoca

 

   Programul Operational Competitivitate, este menit sa raspunda nevoilor si provocarilor legate de nivelul redus al competitivitatii economice, in special in ceea ce proveste sprijinul insuficient pentur cercetare, dezvoltare si inovare (CDI) si infrastructura subdezvoltata de TIC si implicit servicii slab dezvoltate. Aceste doua carente, alaturi de alte deficiente structurale, ca de exemplu, mediul de afaceri fragil sau productivitatea scazuta in industrie si servicii, fac imposibila utilizarea potentialului competitiv existent

   Prin interventiile sale, Programul se doreste a fi unul dintre factorii-cheie care sa contribuie la imbunatatirea accesului, securitatii si utilizarii de tehnologii informationale si de comunicare de calitate, precum si la consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii, cu scopul de sprijinire a competitivitatii economice si dezvoltarii in Romania, contribuind, totodata, indirect, la imbunatatirea unor domenii precum educatia, sanatatea, incluziunea sociala sau reducerea saraciei.

 

   DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

 

   Programul National Strategic este centrat pe trei aspecte-cheie:Consultanta Fonduri Europene Cluj Napoca

 •    facilitarea transformarii si modernizarii structurii duale a agriculturii si silviculturii, precum si a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a comtribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul rural, in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia muncii;
 •    mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale Romaniei, prin promovarea unui management durabil atat pe suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere;
 •    gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare care sa le asigure un nivel de trai corespunzator.

   PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 2020

 

   Programul Operational Regional 2014 – 2020, are la baza prioritatile comune de dezvoltare propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare Regionala (PDR), fiind corelat cu celelalte programe operationale pentru aceeasi perioada de programare si / sau cu strategiile sectoriale / nationale in domeniile sale de interventie, precum si cu alte documente strategie la nivel european.

   Obiectivul general al POR 2014 – 2020, il constituie „cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale” prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehologic.

 

   FONDURI GUVERNAMENTALE
Consultanta Fonduri Europene Cluj Napoca

 

 •    Tineri intreprinzatori;
 •    Start;
 •    Comert;
 •    IMM Rural;
 •    Microindustrializare;
 •    Fonduri Nerambursabile pentru IMM-uri;
 •    Incubatoare de Afaceri;
 •    Femeia Manager;
 •    Programul "Inovare Verde in Industia din Romania";
 •    Schema de Ajutor MINIMIS "Locuri de Munca Subventionate".

Galerie foto