Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Oradea

Consultanta Fonduri UE Oradea

Fortis Strategye Consulting S.R.L. - Consultanta Fonduri Europene Oradea

Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Oradea reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Fortis Strategye Consulting S.R.L. - Consultanta Fonduri Europene Oradea - Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Oradea. Cabinet Particular Consultanta Fonduri UE Oradea Fonduri-Europene-Fonduri-Nerambursabile-Start-Up-Nation-Studii-de-Fezabilitate-Audit-Proiect-Europea-Studii-de-Piata-Programul-Operational-Regional-Intocmire-Documentati-pentru-Finantare-Proiecte-Europene-Firme-Consultanta-Fonduri-Europene


   Fortis Strategye Consulting S.R.L.  este o societate de consultanta financiara cu sediul in Beius, specializate in accesarea fondurilor europene nerambursabile P.N.D.R. 

   Fondurile structurale nerambursabile pot fi soluția dezvoltării unei întreprinderi nou înființată sau a uneia deja existentă pe piață, indiferent de stadiu de dezvoltare al acesteia.   

   Vă sprijinim în realizarea proiectelor dumneavoastră, oferindu-vă servicii complete în identificarea și accesarea celor mai avantajoase oportunități de finanțare din surse private, guvernamentale sau structurale, prin:

 • Consultanță și asistență în elaborarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
  Consultanta Fonduri Europene Oradea
 • Elaborarea cererii de finanțare și a întregii documentații aferente acesteia;
 • Elaborare plan de afaceri;
 • Elaborare studiu de fezabilitate;
 • Elaborare cash-flow pentru perioada istorică sau previzionat;
 • Întocmirea documentației pentru credite bancare;
 • Servicii calificate de management de proiect. 

  Scopul societatii noastre este acela de a va spijini in accesarea fondurilor nerambursabile si de a va fi alaturi in toate etapele derularii unui astfel de proiect: de la faza de identificare a sursei de finantare intocmirea / scrierea efectiva a planului de afaceri pana la implementarea si raportarea ulterioara a rezultatelor obtinute catre Ministerul aferent.

 

Consultanta Fonduri Europene Oradea

Servicii

   Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

   Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

   PNDR răspunde la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat:Consultanta Fonduri Europene Oradea

 • Competitivitatea și dezvoltarea locală
 • Oamenii și societatea
 • Resursele

   Prin PNDR vor fi finantate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală  cu o alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 8,015 mld FEADR și 1,347 mld contribuție națională.

   PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:

 • OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole;
 • OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
 • OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6).

   PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020

 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
 • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
 • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

Consultanta Fonduri Europene Oradea


   Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);
 • Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;
 • Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de fermieri;
 • Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;
 • Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.

   Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri;
 • Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu;Consultanta Fonduri Europene Oradea
 • Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice;
 • Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.


   Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale;
 • Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale), infrastructură educațională, medicală și socială;
 • Restaurarea și conservarea moștenirii culturale;
 • Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru dezvoltarea locală;

   Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 - 2020

Galerie foto