Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Bucuresti-Sector 5

Evaluator de risc la securitatea fizica Bucuresti-Sector 5

SMISS SECURITY SRL - SECTOR 5 BUCURESTI

Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Bucuresti-Sector 5 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre SMISS SECURITY SRL - SECTOR 5 BUCURESTI - Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Bucuresti-Sector 5. Cabinet Particular Evaluator de risc la securitatea fizica Bucuresti-Sector 5 promoveaza evaluatori de risc ce intocmesc analiza de risc la securitate fizica si raport de evaluare a riscurilor la securitatea fizica.


   Serviciile noastre sunt concepute astfel încât să servească unei palete largi de beneficiari, din tot spectrul societăţii. Prin modul său de funcţionare, Smiss Security este preocupat sa acopere în mod echilibrat toate necesitatile industriei de securitate.

   Acoperim cea mai mare diversitate de servicii din domeniul industriei de securitate românesti: management de securitate, consultanta de securitate, evaluari de risc la securitatea fizica, monitorizare si interventie, securitate informatica, paza specializata, transport valori, garda de corp, proiectare, instalare si mentenanta a sistemelor electronice de securitate, protectia informatiilor clasificate, etc.

   Smiss Security, ca serviciu privat, este o societate independentă din toate punctele de vedere, cu o activitate aflată în folosul societăţii româneşti, în ansamblul său, fără niciun fel de discriminare. Prin urmare, activităţile din interiorul şi din afara societatii, ale personalului de conducere şi ale personalului de specialitate  nu lasa loc interpretărilor.

   Având o experienţă de peste 10 ani în domeniul securităţii şi protecţiei, firma noastră vine în sprijinul dumneavoastră în vederea obţinerii şi/sau actualizării dispoziţiilor de securitate prevăzute de normele legislative naţionale şi internaţionale în acest domeniu.
   Cu peste 500 de evaluări de risc efectuate, Smiss Security şi-a dezvoltat cunoştinţele în domeniul analizei/evaluării protecţiei fizice, aspecte care se reflectă în mod direct în natura serviciilor oferite unui portofoliul de clienţi extrem de vast, de la intreprinderi mici si mijlocii, pana la companii nationale precum Telekom, Oltchim S.A., Avis Romania, Europa F.M. etc.

 

Image result for security

Servicii

EVALUAREA DE RISC

   Legislatia analizei de risc la securitatea fizica

 • Legea 333 din 2003
 • Dispozitia nr. 15
 • HG 301 Norme de aplicare L333


   Evaluarea  riscului la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor, transpuse în planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

   1. Identificarea riscului
   Organizatia identifica sursele de risc, domeniile de impact, evenimentele, cauzele si consecintele potentiale ale acestora. Scopul acestei etape este de a genera o lista cuprinzatoare a acelor evenimente care ar putea facilita, preveni, degrada sau întârzia realizarea obiectivelor, importanta fiind si identificarea riscurilor asociate nevalorificarii unei oportunitati.

   2. Analiza riscului
   Analiza riscului vizeaza dezvoltarea unei întelegeri a riscului,  furnizând datele de intrare pentru etapa de evaluare. Analiza implica luarea în considerare a cauzelor si surselor de risc, a consecintelor pozitive sau negative, a probabilitatii de materializare a respectivelor consecinte.  Riscul este analizat prin componentele sale de probabilitate si gravitate, dar si a oricaror alte atribute relevante. Modul de exprimare al consecintelor si probabilitatii si modul de agregare al acestora pentru a exprima un nivel de risc va fi diferit, în functie de natura riscului, de informatiile disponibile si de finalitatea rezultatelor aprecierii riscurilor. Analiza riscului poate fi realizata la diferite niveluri de detaliere în functie de risc, de scopul analizei, de informatiile, datele si resursele disponibile. Analiza poate fi calitativa, semi-cantitativa, cantitativa sau o combinatie a acestora, în functie de circumstante.

   3. Evaluarea riscului
   Scopul evaluarii consta în sprijinirea procesului de adoptare a deciziilor privind tratarea riscurilor, în baza rezultatelor analizei si a ierarhizarii riscurilor. Evaluarea implica compararea nivelului de risc determinat prin analiza cu criteriile de risc elaborate în faza de stabilire a contextului. Daca nivelul de risc nu îndeplineste criteriile de acceptabilitate, riscul ar trebui tratat. Deciziile vor lua în considerare un context mai larg al riscurilor si toleranta la risc a partilor interesate. În anumite circumstante, evaluarea riscului poate conduce la decizia de a efectua noi analize, mai aprofundate sau de a nu trata riscurile decât prin mentinerea sistemelor de control existente. Astfel de decizii vor fi influentate de apetitul la risc al organizatiei, de atitudinea fata de risc sau de criteriile prestabilite privind riscul.

 

   4. Tratarea riscului
   Daca abordarile traditionale ale managementului riscului au fost centrate, preponderent, pe actiuni de contracarare a acestuia, metodele moderne promoveaza actiuni de anticipare, simulare, previziune a riscului, diminuând functia reactiva si amplificând functia preventiva.     Tratarea riscurilor implica selectarea uneia sau mai multor optiuni de modificare a riscurilor si implementarea acestor optiuni, prin intermediul unui proces iterativ de stabilire a modalitatilor de tratare, de decizie privind tolerabilitatea riscului rezidual si de estimare a efectului tratarii riscurilor pâna la încadrarea riscului rezidual în limitele criteriilor de risc ale organizatiei.Selectia celei mai adecvate optiuni de tratare a riscurilor implica echilibrarea costurilor si a eforturilor necesare implementarii, cu avantajele obtinute în ceea ce priveste cerintele legale, reglementare sau de alta natura, responsabilitatea sociala si protectia mediului natural.

   5. Monitorizare si revizuire
   Monitorizarea este procesul prin care datele despre evolutia unui risc sunt centralizate, interpretate si raportate. Scopul monitorizarii este de a colecta informatii cât mai exacte, actuale si oportune si de a le prezenta celor implicati într-o maniera cât mai clara si mai usor de înteles.    Revizuirea riscului este etapa în care se verifica rezultatele obtinute în urma masurilor implementate.

   In functie de obiectul de activitate al unitatii, natura bunurilor detinute, numarul de locatii, masurile de securitate deja implementate si a altor criterii, procesul de evaluarea riscului la securitatea fizica va parcurge urmatoarele etape:

 •     Stabilirea intalnirii cu un evaluator de risc, direct la locatia unde urmeaza a se efectua analiza de risc la securitatea fizica sau la sediul central al unitatii;
 •     Detalii preliminare privind analiza de risc la securitatea fizica. Semnarea Acordului de confidentialitate si a Contractului de prestari servicii;
 •     Definirea parametrilor care pot genera riscurile la securitatea fizica a unitatii. Stabilirea detaliilor si a documentatiei necesare pentru efectuarea analizei de risc;
 •     Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la adresa obiectivelor, bunurilor, valorilor si personalului unitatii. Factori externi si interni;
 •     Analiza riscurilor la securitatea fizica si estimarea impactului acestora asupra unitatii de afaceri;
 •     Stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor minime de securitate. Calculul gradului de risc si incadrarea acestuia la nivelul corespunzator;
 •     Intocmirea raportului de evaluare in urma analizei de risc la securitatea fizica. Prezentarea raportului catre conducatorul unitatii;
 •     Re-evaluarea (acolo unde este cazul), completarea, semnarea si inregistrarea grilei de evaluare si a raportului final in urma analizei de risc la securitatea fizica.

 

   Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:
a)nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;
b)amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;
c)cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;
d)sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;
e)analizarea riscurilor identificate;
f)stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;
g)estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;
h)concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

 

Image result for security red

 

   CONSULTANTA

   Specialiştii în securitate ai Smiss Security, pe baza experienţei acumulate şi a pregătirii în domeniu, pot efectua evaluarea nevoilor de securitate, studii de fezabilitate, note de fundamentare privind dimensionarea serviciilor de securitate şi eficientizarea lor, pentru a fi în concordanţă cu nevoile clienţilor şi cerinţele legii.

   Prin serviciul de consultanţă de securitate se înţelege:
a) asistenţa cu privire la activităţile de pază, protecţie specializată a persoanei, pază a transporturilor de bunuri şi valori;
b) întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului;
c) suport in intocmirea Planului de continuitate a activitatii in cazul dezastrelor;
d) intocmirea PAAR (Planul pentru analiza si acoperire a riscurilor), conform Lg.481/2004;
e) intocmirea documentelor necesare oricarei societati comerciale in relatia cu IGSU ( Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta);
f) suport in intocmirea arhivei pentru evidenta militara, depunere documentatie la Birourile pentru Probleme Speciale, intocmire documentatie pentru mobilizare la locul de munca.

   Smiss Security asigură consultanţă  clienţilor, în vederea:

   Identificării necesităţilor reale curente de securitate, la începutul colaborării; clientul va fi informat despre riscurile de securitate la care este supus obiectivul şi despre soluţiile de securitate care sunt disponibile pentru neutralizarea acestor riscuri;
   Configurării unui sistem de securitate adaptat fiecărui obiectiv;
   Oferirii unei soluţii complete de securitate.

   Clienţii mai beneficiază de consultanţă  la cerere, constând într-un audit periodic de securitate, pentru eficientizarea sistemului de securitate existent, ca urmare a modificărilor aduse la obiectivele protejate sau a învechirii echipamentelor.

   Serviciul de consultanţă se adresează persoanelor fizice sau juridice care doresc:

O soluţie de securitate alternativă, un proiect de configurare a unui sistem complex de supraveghere şi monitorizare;
O evaluare a sistemelor de securitate deja existente; presupune analiza şi testarea sistemului existent şi, în cazul în care sunt identificate breşe de securitate, se întocmesc recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia;
Consultanţă în ce priveşte riscul la care se expune o organizaţie, diverse evenimente sociale, politice, de divertisment, târguri şi expoziţii etc. - presupune realizarea unor rapoarte detaliate despre posibilele breşe în securitate, însoţite de recomandări şi soluţii concrete de reducere a riscurilor

   Organizarea securitatii vizeaza:

Stabilirea principiilor si modului de organizare si administrare a securitatii pe toate domeniile securitatii alese de beneficiar (securitatea fizica, securitatea personalului, securitatea/protectia informatiilor, securitate informatica, securitate comerciala)
Stabilirea zonelor de securitate si a standardului minim pentru fiecare zona in parte
Intocmirea documentelor specifice (plan de paza, documente tip, proceduri de autorizare, de acces in incinta/zone de securitate, la documente etc.)

   Proiectarea unui sistem de securitate optim:

- in functie de rezultatele evaluarii, de nevoile de securitate, de obiectivele conducerii obiectivului si de bugetul alocat se va proiecta un sistem de securitate care sa corespunda criteriilor stabilite de comun acord;
- la cererea beneficiarului, se poate institui si un sistem de urmarire a rezultatului si eficientei masurilor derulate;
- la cererea beneficiarului, se poate face si o analiza a bugetului alocatsecuritatii.

Related image
 

 

   SISTEME TEHNICE DE SECURITATE

   Departamentul Tehnic Smiss Security efectuează proiectarea, instalarea şi conectarea sistemelor de securitate, pentru monitorizarea evenimentelor petrecute la sediul beneficiarului (efracţie, panică, sabotaj, incendiu, control sistem, cădere de reţea, descărcare acumulator, probleme circuit sirenă, monitorizare temperaturi, etc).

   Sistemele de alarmă sunt complet configurabile şi rezolvă nevoile unice de securitate ale beneficiarilor. Adresabilitatea este foarte largă, de la locuinţe unicamerale pana la clădiri de birouri cu sute de spaţii şi încăperi, depozite, hale, etc.

   Sistemele de alarmă se pot instala în orice tip de locaţie şi se pot muta de către beneficiar, in functie de necesitatile acestuia.

 
 
   PAZĂ CU AGENT

   Smiss Security pune la dispoziţie logistică şi agenţi de pază pentru: paza umană, control acces, pază obiective în post fix sau mobil, indiferent dacă aceste posturi sunt localizate la sedii de instituţii private sau de stat, asociaţii de locatari, parcuri, instituţii de învăţământ, centre comerciale, baze sportive, hoteluri şi restaurante, depozite pentru materiale de construcţii sau magazine şi alte puncte de desfacere şi vânzare.

   Agenţii de pază Smiss Security au obligaţia de a avertiza, soma, îndepărta şi/sau de a imobiliza persoanele străine care încearcă să pătrundă ilegal în perimetrul obiectivului.

   Acestia pot pune in aplicare un sistem de răspuns gradual în situaţiile de criză, inclusiv solicitarea intervenţiei organelor de poliţie, jandarmerie, pompieri, salvare, protecţie civilă.

Prin serviciu de pază se înţelege, conform art. 20 (5) al Legii 333/2003, republicată:
a) paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;
b) paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale;
c) detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;
d) paza proprietăţii intelectuale;
e) paza mediului înconjurător;
f) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază.

    Conform art. 2 (1) al Legii 333/2003, republicată, „societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate sa asigure paza acestora”.
    Aşadar, serviciul de pază cu agent este destinat preponderent:
 •     Societăţilor comerciale, fie pentru spaţiile cu circuit închis (sedii, birouri, hale industriale, parcuri auto etc.), fie pentru cele destinate publicului larg (showroom-uri, magazine, supermarketuri, mall-uri, cinematografe, farmacii etc.);
 •     Hotelurilor, pensiunilor;
 •     Şantierelor de construcţii;
 •     Sucursalelor bancare;
 •     Ansamblurilor rezidenţiale;
 •     Obiectivelor militare (cf. Normei 13/2008);
 •     Instituţiilor publice;
 •     Unităţilor de învăţământ private sau publice;
 •     Parcurilor, zonelor de agrement ş.a

   De ce sa alegeti serviciul de paza oferit de Smiss Security?
 •     avem cea mai relevantă experienţă în domeniu, compania Smiss Security fiind pregătită în orice moment să facă faţă oricărei solicitări;
 •     agenţii de pază Smiss Security sunt atent selecţionaţi şi foarte bine instruiţi, antrenaţi şi cu experienţă în domeniu:
 •     deţin atestat eliberat de Politie și certificat de absolvire a cursului de calificare profesională
 •     au pregătire fizică deosebită (forţă, rezistenţă, viteză de reacţie etc.);
 •     au pregătire tactică, psiho-morală, buni cunoscători ai diverselor categorii de arme;
 •     comunică respectuos, dar ferm, sunt cunoscători de limbi străine, foarte buni conducători auto;
 •     cunosc foarte bine procedeele necesare supravieţuirii în condiţii dificile.
  
Image result for security guard banner
  
   GARDA DE CORP
 
   Serviciile de securitate private realizate de către profesioniștii firmei Smiss Security și adresate oamenilor de afaceri, managerilor, presedinților de corporații cât și pentru marile companii multinationale sau instituții bancare, sunt folosite pentru a asigura:
- Viața și integritatea corporală a persoanei protejate sau a familiei acesteia
- Securizarea mediului în care se deplasează persoana protejată
- Asigurarea urgențelor medicale tip BLS (Basic Life Support) în caz de necesitate

   Obiectivul nostru este să oferim persoanei protejate un climat de securitate atât pentru aceasta cat și pentru familia sa, asigurandu-i astfel linistea necesara concentrarii asupra business-ului.
In ce consta?

   Prin serviciul de protecţie specializată a persoanei - gardă de corp - se înţelege conform art. 20 (5) al Legii 333/2003:
a) protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate sub protecţie;
b) protejarea persoanei aflate sub protecţie împotriva hărţuirii, pedepsită de lege;
c) protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului;
d) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de protecţie.


   Pe lângă atribuţiile unui agent de pază, garda de corp mai are următoarele atribuţii specifice, prevăzute de art. 50 al Legii 333/2003:
a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;
b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;
c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale;
d) să anunţe unitatea de poliţie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni;
e) să oprească şi să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură a pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecţia şi să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliţie, fără a-şi abandona atribuţiile de gardă de corp;
f) să participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligaţiile faţă de persoana pe care o are în pază;
g) să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.


   Serviciul se adresează oricărei persoane care se expune unor riscuri deosebite (se află în centrul atenţiei publicului, se bucură de notorietate crescută, îndeplineşte responsabilităţi / misiuni speciale etc.) şi are nevoie de protecţie fizică absolută, cu precădere:
 •     vedete străine sau române;
 •     lideri cu notorietate;
 •     oamenilor de afaceri, străini sau români;
 •     preşedinţi de companii etc
 
   De ce să alegeţi serviciul de gardă de corp oferit de Smiss Security?
 •     avem experienţă în domeniu, Smiss Security asigurând cu succes protecţia unui numar semnificativ de personalităţi;
 •     gărzile de corp Smiss Security deţin atestat eliberat de politie, certificat de absolvire a cursului de calificare profesională şi avizului poliţiei pentru portarmă;
 •     gărzile de corp Smiss Security sunt aceştia sunt oameni echilibraţi care ştiu să aplaneze orice conflict, comunică respectuos, dar ferm;
 •     sunt cunoscători de limbi străine şi au un comportament civilizat, sunt antrenati pentru a face faţă misiunilor de cel mai înalt grad de dificultate.
Image result for integrated security


   DISPECERAT MONITORIZARE ALERTE

   Pentru că un dispecerat este locul în care se transmit evenimentele de la unul sau mai multe puncte de supraveghere, informaţia afişată este extrem de importantă, de aceea este esenţial ca echipamentele de securitate să fie caracterizate de fiabilitate şi capacitate de funcţionare în condiţii critice, 24/7.

   Multitudinea de echipamente si sisteme existente in domeniul securitatii au impus  implementarea unui concept modern si inovativ, capabil sa functioneze autonom - integrarea solutiilor intr-un singur sistem capabil sa asigure cel mai inalt grad de siguranta si confort.
 
 
   SISTEM INTEGRAT DE SECURITATE
   Un sistem integrat de securitate, esential pentru monitorizarea, gestionarea si controlul in timp real al tuturor componentelor functionale ale diferitelor tipuri de locatii sau in solutii locale autonome. Platforma complexa de dispecerizare oferita de compania noastra utilizeaza cele mai avansate si inovative tehnologii, dezvoltate de liderii mondiali din domeniu, garantand satisfacerea cerintelor functionale impuse de specificul si exigentele fiecarui proiect.
 
 
   SECURITATE SI BMS (Building Management System)
   Solutiile integrate de BMS asigura optimizarea consumului de resurse necesare functionarii si administrarii unei cladiri, garantand totodata operarea centralizata si eficienta tuturor sistemelor, de la iluminat si climatizare, pana la siguranta si securitate.
 
 
   SUPRAVEGHERE VIDEO
   Sistemul de supraveghere video este o componenta esentiala a unui sistem integrat de securitate, asigurand, cu ajutorul unor algoritmi avansati de analiza video, securitatea completa a obiectivelor. Detectia tentativelor de efractie, supravegherea perimetrala, identificarea si urmarirea obiectelor si a persoanelor, detectia absentei sau a prezentei obiectelor monitorizate, inregistrarea imaginilor in vederea analizei post-eveniment sunt aplicatii ale sistemelor avansate de monitorizare video pe care centrul de monitorizare al alertelor, detinut de catre Smiss Security le ofera tuturor clientilor.
 
 
   DETECTIE SI AVERTIZARE IMPOTRIVA EFRACTIEI
   Sistemele antiefractie asigura detectia incercarilor de intruziune, fiind recunoscute ca mijloace de reducere a numarului tentativelor de furt, eficiente atat din punct de vedere al functionalitatii, cat si din punct de vedere financiar. Combinate cu celelalte sisteme de securitate si cu solutiile avansate de dispecerizare, sistemele antiefractie furnizate de catre Smiss Security actioneaza eficient pentru protejarea obiectivelor si alarmarea fortelor de interventie in timp util, si asta nu doar in domeniul securitatii fizice, precum si pentru furnizarea unui spectru complet de informatii despre eveniment. Integrarea intr-un sistem de tip BMS asigura actiuni conexe ale celorlalte componente, de la blocarea cailor de acces, pana la intreruperea alimentarii cu energie electrica.
 
 
   CONTROL ACCES
   Sistemele de control acces au devenit o componenta importanta a unui sistem integrat de securitate, datorita multitudinii de functii pe care acestea le pot indeplini: securizarea si monitorizarea accesului in zonele obiectivului, controlul eficient al persoanelor si vehiculelor care acceseaza spatiile securizate, filtrarea accesului pe baza nivelelor de securitate si protectie, eliminarea accesarilor neautorizate, generarea de rapoarte si grafice, realizarea pontajelor electronice sau raportarea catre beneficiar a tentativelor de acces neautorizat sau sabotaj.
 
 
   DETECTIE SI AVERTIZARE IMPOTRIVA INCENDIULUI
   Sistemul propus de catre Smiss Security detecteaza si semnaleaza aparitia unui eventual eveniment inca din starea incipienta. Acesta include o serie de actiuni imediate ce au ca scop anihilarea pericolului sau chiar minimizarea pagubelor rezultate in urma unui incendiu. Pentru a obtine cel mai inalt grad de securitate si a minimiza riscurile, sistemul noastru integreaza si functii precum - public address si evacuare, sisteme automate de stingere, mecanisme de evacuare a fumului si sisteme de control al accesului - care indeplinesc cele mai riguroase standarde din acest domeniu.

   Centrul de monitorizare a alertelor Smiss Security respecta cerintele functionale impuse de specificul acestor activitati. Intelegem ca fiecare proiect este unic si de aceea specialistii nostri iti vor oferi consultanta in alegerea echipamentelor si a solutiilor software dedicate. Scopul il reprezinta eficientizarea productivitatii muncii in medii de lucru cu functionare 24/7, asigurand totodata functiile specifice: achizitie si transmisie de date, monitorizare, comanda si control, informare, estimare si raportare.
Related image