Cabinet Particular Evaluator Beresti

Evaluator Beresti

S.C. MRK Doing Proiect S.R.L. - Birou de Evaluare Beresti

Cabinet Particular Evaluator Beresti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre S.C. MRK Doing Proiect S.R.L. - Birou de Evaluare Beresti - Cabinet Particular Evaluator Beresti. Cabinet Particular Evaluator Beresti Evaluarea | Impozitarea | Transferul Proprietatii, Estimarea Valorii, EPI, EBM, EI, Evaluari Bunuri Imobile (Terenuri, Constructii), Evaluari Bunuri Mobile, Evaluari Intreprinderi (Intocmire Raport de Evaluare)


S.C. MRK Doing Proiect S.R.L.

Evaluator si Lichidator Judiciar Miron Carmen

0754 754 954

Suntem partenerul ideal pentru afacerea ta!

 

   Echipa MRK DOING PROIECT este formata din evaluatori autorizati ANEVAR, lichidatori judiciari si avocati cu o vasta experienta si pregatire profesionala continua, de cunoastere a Standardelor Internationale de Evaluare si a noul cod al insolventei. Toti membrii și colaboratorii acesteia sunt autorizati ANEVAR si sunt formati din economisti, juristi si avocati.

   Ce ne diferenţiază?S.C. MRK Doing Proiect S.R.L. - Evaluator si Lichidator Judiciar Miron Carmen

 • O lucrare de calitate intr-un timp relativ scurt;
 • Un raspuns prompt la solicitarea dumneavoastra;
 • O negociere corecta in functie de complexitatea lucrarii.

   Viziunea noastra se bazeaza pe preocuparea permanenta de a construi parteneriate durabile, bazate pe incredere, profesionalism si confidentialitate, pentru valorificarea oportunitatilor, cresterea eficientei si a nivelului de dezvoltare.

   Valori

   Activitatea companiei este ghidată de următoarele valori: profesionalism, onestitate, confidentialitate, abordare personalizată în funcţie de fiecare proiect, inovaţie şi atitudine deschisă.

   Echipa noastra este compusă din profesionişti, membri autorizati ANEVAR ,care au excelente cunostinţe privind principiile si cerinţele specifice managementului, drept si economie.

 

S.C. MRK Doing Proiect S.R.L. - Evaluator si Lichidator Judiciar Miron Carmen

Servicii

   S.C. MRK Doing Proiect S.R.L. va ofera urmatoarea gama de servicii:

   Evaluare imobiliara

 • Proprietati rezidentiale (case/vile, apartamente, etc.);
  S.C. MRK Doing Proiect S.R.L. - Evaluator si Lichidator Judiciar Miron Carmen
 • Proprietati comerciale (magazine, spatii desfacere, etc.);
 • Proprietati administrative (birouri);
 • Proprietati industriale (depozite/hale, fabrici, cladiri ale institutelor de cercetare);
 • Proprietati agricole (ferme, terenuri, livezi, vii, etc.);
 • Proprietati speciale. 

   Scopul unui raport de evaluare imobiliara: 

 • Stabilirea valorii de piata a proprietatii in vederea vanzarii sau cumpararii;
 • Evaluarea sau reevaluarea proprietatii in vederea stabilirii cotei de impozitare;
 • Evaluarea sau reevaluarea proprietatii pentru inregistrarea in contabilitate si raportari financiare;
 • Estimarea valorii proprietatii pentru care se solicita restituire sau despagubire de la A.N.R.P. (Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor). 

   Etapele realizarii raportului de evaluare:

   Etapa 1: Predare documente in copie: 

 • Act de proprietate, încheiere de intabulare;
 • Extras de carte funciară;S.C. MRK Doing Proiect S.R.L. - Evaluator si Lichidator Judiciar Miron Carmen
 • Plan de încadrare în zonă;
 • Plan de situaţie;
 • Autorizaţie de construire / desfiinţare;
 • Certificat de urbanism;
 • Memoriu tehnic arhitectură;
 • Memoriu tehnic rezistenţă;
 • Fişa bunului imobil;
 • Releveu / nivel;
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societăţi comerciale);
 • Date complete de facturare.

   Etapa 2: Inspectia proprietatii

   Etapa 3: Realizarea si predarea raportului de evaluare

   Insolventa si Faliment

 • Consultanţă în domeniul insolvenţei;
 • Consultanţă în restructurarea companiilor;
 • Plan de reorganizare;
 • Lichidare si radierea societate;S.C. MRK Doing Proiect S.R.L. - Evaluator si Lichidator Judiciar Miron Carmen
 • Reorganizare judiciară;
 • Expertize în domeniu insolvenţei;
 • Lichidare voluntară;
 • Analiza solvabilităţii debitorilor;
 • Asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor;
 • Îndeplinirea atribuţiilor de administrator special în condiţiile legii;
 • Întocmirea rapoartelor de analiză a societăţii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi precum şi a celorlalte rapoarte cerute de legislaţia insolvenţei;
 • Inventarierea activelor societăţii în conformitate cu prevederile normelor în vigoare;
 • Consultanţă la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmează a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolvenţei;
 • Conducerea sau supravegherea activităţii societăţii pe perioada de observaţie, reorganizare judiciară şi faliment;
 • Întocmirea planului de reorganizare şi supravegherea respectării acestuia;
 • Studierea pieţei în vederea identificării unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor societăţilor în insolvenţă;
 • Întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii aflate în insolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile legii;
 • Lichidarea bunurilor societăţii;
 • Întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din lichidarea bunurilor societăţii;
 • Întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei în condiţiile legii;
 • Formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere în conformitate cu prevederile legale.

   Procedura Insolventei pe legea 85/2014 se desfasoara in mai multe etape:

 1. Cererea de deschidere a procedurii insolventei;
 2. Deschiderea procedurii;
 3. Notificarea creditorilor;
 4. Inregistrarea cererilor de admitere a creantelor;
 5. Verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar de creante.Administratorul judiciar/ lichidatorul va verifica creantele, va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitorului;
 6. Reorganizarea judiciara;
 7. Propunerea planului de reorganizare;
  S.C. MRK Doing Proiect S.R.L. - Evaluator si Lichidator Judiciar Miron Carmen
 8. Confirmarea planului de reorganizare;
 9. Falimentul. Prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat. Judecatorul sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere intrarea in faliment;
 10. Intocmirea tabelului definitiv consolidat;
 11. Lichidarea bunurilor din averea debitorului. Lichidatorul judiciar inventariaza, sigileaza, evalueaza si valorifica bunurile din averea debitorului;
 12. Inchiderea procedurii. Dupa lichidarea bunurilor din averea debitorului, lichidatorul va supune judecatorului sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale.

   Desfiinţarea unei societati de la ORC are loc în urma parcurgerii a 2 etape:

 • Dizolvarea si lichidarea;
 • Radierea.

   Modificari acte ORC

 • Infiintari societati, asociatii, fundatii, PFA, intreprinderi individuale, asociatii familiale;
 • Dizolvari, lichidari si radieri societati;
 • Modificari societati (infiintari filiale, sucursale, puncte de lucru, cesiuni parti sociale, s.a.);
 • Divizari si fuziuni ale societatilor;
 • Stabilire sediu social;
  S.C. MRK Doing Proiect S.R.L. - Evaluator si Lichidator Judiciar Miron Carmen
 • Numire / suspendare / revocare administrator / cenzor;
 • Excludere/retragere actionari/asociati;
 • Suspendare temporara activitate;
 • Cesiune de parti sociale;
 • Schimbare forma juridica societate, etc.;
 • Recodificare conform Noului Cod CAEN 2008;
 • Furnizare informatii societati;
 • Evaluarea partenerilor de afaceri;
 • Intocmire plan de afaceri;
 • Dezvoltare plan de marketing;
 • Plan de reorganizare.

oferte speciale

   Preturile pentru emiterea unui raport de evaluare pentru impozitare sau reevaluare pot varia in functie de complexitatea lucrarii. Pretul final va fi stabilit de evaluator ANEVAR, de comun acord cu beneficiarul in urma unei discutii, tinandu-se cont de complexitatea lucrarii ce urmeaza sa fie realizata.

   Propunem urmatoarele preturi:

 • 350 lei pentru garsoniere;
 • 400 lei pentru 2 camere;
 • 450 lei pentru 3 camere;
 • 500 lei pentru 4 camere;
 • 500-1000 lei pentru case/vile;
 • 400-900 lei pentru terenuri;
 • 500-2500 spatii comerciale (hale, cladiri birouri, blocuri etc.)

   Pentru reevaluarea aceluiasi imobil care a fost evaluat initial de expertii nostri veti beneficia de un tarif preferential.

Galerie foto