Cabinet Particular Expert tehnic Buzau

Expert tehnic Buzau

Baciu Daniela - Expert Tehnic Judiciar si Extrajudiciar Sector Metalurgic si Sectoare Calde Buzau

Cabinet Particular Expert tehnic Buzau reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Baciu Daniela - Expert Tehnic Judiciar si Extrajudiciar Sector Metalurgic si Sectoare Calde Buzau - Cabinet Particular Expert tehnic Buzau. Cabinet Particular Expert tehnic Buzau Expertize Tehnice pentru Stabilirea Valorii, Expertize Tehnice pentru Desfiintarea Constructiilor, Consultata Juridica, Expert Judiciar Constructii, Expert Judiciar Bunuri Mobile, Expert Judiciar Bunuri Imobile, Raport Expertiza Judiciara, Expert Tehnic Judiciar, Proba cu Expertiza Tehnica


Baciu Daniela - Expert Tehnic Judiciar si Extrajudiciar Sector Metalurgic si Sectoare Calde Buzau

0740 030 682

0238 426 822

 

   Modificarea rapidă a reglementărilor de mediu în diverse zone ale lumii este determinată şi de globalizarea din ce în ce mai intensă care include şi sectoarele calde. În această direcţie este necesară reglementarea şi controlul tuturor activităţilor astfel încât să se asigure respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi a principiilor dezvoltării durabile.

   Dezvoltarea durabilă în domeniul sectoarelor calde este un subiect actual care preocupă atât întreaga comunitate, Comisia Europeană, cât şi companiile din domeniu.

   Sectoarele calde reprezintă o industrie cu potenţial de poluare intensivă, din cauza consumului mare de apă, generării de mari cantităţi de deşeuri cu conţinut de sulfuri, săruri de crom, clorură de sodiu etc., consumului mare de energie, zgomotului, temperaturilor ridicate, vibraţiilor etc.

   Ca urmare a exploatării de către acest sector a resurselor naturale, a consumului de energie, a proceselor de producţie generatoare atât de poluanţi, cât şi de deşeuri, activităţile din unităţile sectoarelor calde sunt printre principalele cauze care au ca efect deteriorarea mediului.

   Prin cantitatea mare de poluanţi gazoşi, solizi şi lichizi eliminată în aer, apă şi sol, industria reprezintă sectorul economic cu cea mai mare contribuţie la poluarea mediului.

   Prin afectarea calităţii aerului, apelor, solului, generarea deşeurilor de diverse tipuri şi prin utilizarea permanentă şi diversificată a resurselor naturale şi a energiei, activităţile industriale exercită un puternic impact asupra tuturor factorilor de mediu.

 

Baciu Daniela - Expert Tehnic Judiciar Sector Metalurgic si Sectoare Calde Buzau

 

Galerie foto