Cabinet Particular Responsabil Tehnic Bacau

Responsabil Tehnic Bacau

TERNA VASILE ADRIAN - RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII - DIRIGINTE DE SANTIER - CONSULTANTA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR - VERIFICARI OFERTE TEHNICE SI RTE

Cabinet Particular Responsabil Tehnic Bacau reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre TERNA VASILE ADRIAN - RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII - DIRIGINTE DE SANTIER - CONSULTANTA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR - VERIFICARI OFERTE TEHNICE SI RTE - Cabinet Particular Responsabil Tehnic Bacau. Cabinet Particular Responsabil Tehnic Bacau Responsabil Tehnic cu Executia Lucrarilor de Constructii Instalatii Electrice Termice.


Biroul nostru va sta la dispozitie pentru servicii specifice activitatii de diriginte santier, responsabil tehnic cu executia lucrarilor si consultanta in domeniul constructiilor, inclusiv verificari oferte tehnice.

 

Ne puteti contacta la telefon: 0740.045.748

sau email: tarna.adrian@yahoo.com

DOMENII DIRIGENTIE DE SANTIER:

 2.3 - Construcţii civile, industriale, agricole şi minere de suprafaţă - Categoria de importanţă B

3.1 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţional

5.4 - Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă A

6 - Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

7 - Lucrări de îmbunătăţiri funciare

1.CR - Consolidari si restaurari monumente istorice

 

(Ne deplasam pe raza judetelor Bacau, Vrancea, Buzau

Braila, Galati, Neamt)

diriginte_santier_banner_400_02

Servicii

 

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII - AUTORIZAT DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII SI DE MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

Domenii:

 • Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală

Responsabilul tehnic cu execuţia este persoană fizică angajată de către executant, cu atribuţii privind asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuţie, care a promovat examenul de autorizare.

Diriginte de santier

Responsabilii Tehnici cu Execuţia atestaţi au următoarele obligaţii:

- Să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialiştii Verificatori de Proiecte atestaţi;

- Să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;

- Să întocmească şi să ţină la zi un Registru de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspund;

- Să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului Regulament;

- Să oprească execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

 

CONSULTANTA DE SPECIALITATE IN DOMENIUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII  (INCLUSIV VERIFICARI OFERTE TEHNICE)

 

Biroul nostru ofera servicii profesionale de consultanta atat pentru beneficiari si investitori, cat si pentru companii de constructii.

Pentru firmele de constructii, oferim asistenta si consultanta in intocmirea documentatiei de management de proiect in vederea participarii la licitatii. Totodata, oferim servicii de implementare a managementului de proiect in organizatie, precum si servicii de planificare si control al proiectelor si portofoliilor.

Detinem experienta necesara pentru a indruma clientii de-a lungul intregului proces de dezvoltare, inclusiv pe partea de finantare a proiectului, organizare a santierului, planificare conceptuala, proiect tehnic, supraveghere a constructiei, administrarea constructiei si managementul proiectului.

Intreprindem sarcini dificile si complexe de inspectie pentru a asigura respectarea planurilor, standardelor si specificatiilor de catre contractor. Avem abilitatea de a identifica neregulile, de a interpreta planurile tehnice si specificatiile lucrarii.

Strategia noastra presupune respectarea urmatoarelor etape:

-Combinarea tehnologiilor, cunostintelor de management, si expertizele tehnice pentru a oferi rezultate care sa aduca beneficii pe termen lung; 

-Crearea unor programe de dezvoltare eficiente care sa asigure implementarea cu succes a solutiilor alese pentru derularea proiectului;

-Dezvoltarea continua a capitalului uman al companiei, pentru a oferi servicii de un standard ridicat.

   Promptitudinea, flexibilitatea si acuratetea solutiilor pe care le oferim reprezinta o parte din felul in care asiguram calitatea serviciilor.

   In general, investitorii apeleaza la serviciile de consultanta, in scopul realizarii lucrarilor la nivelul cerintelor calitative, cu un cost minim si o durata optima de executie. Realizarea unei investitii necesita folosirea unor specialisti in citeva domenii ale promovarii si realizarii investitiilor, pe care investitorii sau antreprenorii nu le pot executa ei insisi, cu fortele lor, din lipsa personalului ingineresc sufficient calificat.

   Astfel, serviciile noastre de consultanta pot fi folosite atat de investitorii cu surse de finantare publice (sau asimilate acestora) cat si cu surse de finantare private.

   Folosirea specialistilor consultanti pe baza de contract are mai multe avantaje:

 • reducerea termenului de realizare a investitiei
 • posibilitatea de a avea acces la tehnici si cunostinte specializate
 • reducerea costurilor de executie
 • posibilitatea de a folosi tehnici si tehnologii noi performante
 • posibilitatea de a obtine evaluari si recomandari independente
 • independenta consultantului fata de beneficiar, antreprenor si proiectant

  Ca partener independent, competent, calificat si corect al investitorului, executam:
    -consultatii, rapoarte, expertize si studii, in etapa preliminara de promovare a investitiei;
    -intocmim documentatii pentru: avize si autorizatii, studii preliminare, studii de fezabilitate si il sfatuim investitorul sa ia decizia de executie atunci cand rentabilitatea (viabilitatea) investitiei este demonstrata;
    -sprijinim investitorul la selectionarea antreprenorilor, si a altor consultanti, la contractarea si executia lucrarilor;
    -supraveghem in numele investitorului lucrarile de santier cu echipe de ingineri specialisti;
    -executam managementul investitiei singuri sau impreuna cu investitorul in functie de limitele de competenta ce ne sunt incredintate;
    -executam pentru antreprenorul general dupa caz: detalii de executie, tehnologii de executie, managementul investitiei sau alte servicii necesare acestuia.

 

DIRIGINTE DE SANTIER AUTORIZAT DE INSPECTORATUL DE STAT  IN CONSTRUCTII SI DE MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

Domenii:

 • Construcţii civile, industriale, agricole şi minere de suprafaţă - Categoria de importanţă B;
 • Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţional;
 • Lucrări hidrotehnice - categoria de importanţă A;
 • Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;
 • Lucrari de imbunatatiri funciare.

   Dirigintele de santier este acea persoana a carei principala atributie este realizarea de verificari pe santier in vederea realizarii unor lucrari de calitate si in conformitate cu datele inscrise in proiectul tehnic si caietul de sarcini.

   Dirigintele de santier este responsabil de intocmirea cartii tehnice a constructiei si de guvernarea intrunirilor realizate cu ocazia fazelor determinante.

   Dirigintele de santier, denumit generic si inspector de santier, intocmeste procesele verbale de faze determinante, procese care devin parte integranta a cartii tehnice a constructiei.

   Dirigintele de santier urmareste rezolvarea problemelor constate pe parcursul executiei si intocmirea de comisii de cate ori este necesar.

   Asiguram toate conditiile pentru realizarea unor constructii de calitate superioara!

   Activitatea de dirigenţie de şantier poate cuprinde următoarele servicii:

- analiză proiect si raport către beneficiar cuprinzând concluzii şi recomandări pentru optimizarea proiectului (arhitectură şi structură);

- analiză contract antrepriză, analiză grafic de lucrări, coordonare cu executantul lucrării;

- coordonare inspecţii ISC;

- lucrări premergătoare execuţiei: organizare de şantier / predare amplasament / trasare / săpătură/ execuţie fundaţii / execuţie suprastructură / închideri / compartimentări interioare / execuţie şarpantă;

- raportare săptămânală status lucrari vs grafic execuţie

- întocmire note de constatare în cazul solicitărilor pentru dispoziţii de şantier.diriginte_santier_poza_2

  

   Realizarea serviciilor de dirigenţie este condiţionată de următoarele documente:

- proiecte specialităţi pentru analiză (semnate şi ştampilate de verificatori autorizaţi, inclusiv copii după legitimaţiile acestora);

- autorizaţie de construire si avize/acorduri;

- grafic de execuţie lucrări din partea executantului;

- caiete de sarcini pe specialităţi;

- fişa obiectivului cu datele de contact ale proiectanţilor.

   Serviciile unui diriginte de şantier sunt necesare în primul rând pentru a obţine o lucrare de bună calitate, dar şi pentru a optimiza consumul de materiale şi costurile cu manopera.

   Atribuţii ale dirigintelui de şantier:

- revizuieşte planurile proiectului legate de autorizaţia de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta;

- verifică atât existenţa autorizaţiei de construire, cât şi conformitatea dintre prevederile acesteia şi ale proiectului;

- revizuieşte piesele scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi, conform legilor române şi raportează constatările;

- verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al calităţii;

- urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

- verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut;

- efectuează verificări independente şi semnează documentele întocmite de către executant ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinate, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse, procese-verbale recepţie materiale, recepţie calitativă etc.);

- reprezintă interesele clientului la verificarea în faze determinate;

- verifică existenţa agrementelor tehnice pentru materialele şi tehnologiile utilizate cu privire la construcţie;

- cere executantului, după caz, sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător;

- transmite proiectantului general pentru soluţionare şi rezolvare, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformalităţile constatate pe parcursul execuţiei în proiect;

- verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin lege, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii în timpul lucrărilor şi înainte de predarea lucrărilor;

- participă la recepţia de la terminarea lucrărilor;

- urmăreşte în limita atribuţiilor sale şi în conformitate cu contractul rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie a lucrărilor.

 Consolidari si restaurari monumente istorice
   Detinem acreditare din partea Ministerul Culturii si Cultelor pentru restaurarea monumentelor istorice.  Am participat la conservarea monumentelor istorice si la pastrarea in memoria colectiva a importantei acestora prin lucrarile de restaurare si consolidare a unor cladiri de o valoare culturala de necontestat si cu functiuni diverse: muzee, cetati, biserici, monumente, sedii administrative (tribunale) etc.